Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Tlačivá

Matrika a všeobecná správa

Čestné vyhlásenie

cestne vyhlasenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode

oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25,5 kB

Splnomocnenie

splnomocnenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 10,81 kB

Žiadosť o prenajatie bytu

ziadost o prenajatie bytu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB

Žiadosť o určenie súpisného čísla

určenie súp.čísla-Žiadosť.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27 kB

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu

ziadost o zrusenie trvaleho pobytu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30,5 kB

Výstavba a životné prostredie, platby za TKO

Odpady - náležitosti platiteľa poplatku

10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,27 kB

Odpady- Žiadosť o zníženie/ odpustenie poplatku za komunálne odpady

ŽIADOSŤ O ZĽAVU TKO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,64 kB

Prehlásenie odborného dozora

Prehlásenie odborného dozoru.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,55 kB

Žiadosť o povolenie uzávierky cesty

Žiadosť o povolenie uzávierky cesty.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,8 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Tlačivo - výrub drevín.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,21 kB

Žiadosť o zvláštne užívanie cesty

Žiadosť o rozkopávkové povolenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,1 kB

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a zariadení

Žiadosť o určenie použitia dopr. značenia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,4 kB

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,38 kB

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebných úprav.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,41 kB

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie udržiavacích prác.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,46 kB

Oznámenie vzniku poruchy na vedení uloženom v

Oznámenie o vzniku poruchy na podzemnom vedení.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,59 kB

Žiadosť o určenie podmienok uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu

Žiadosť o určenie podmienok uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,23 kB

Ohlásenie reklamnej stavby do 3m2

Ohlásenie reklamnej stavby do 3 m2.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,57 kB

Žiadosť o vydanie potvrdenia o odstránení stavby

Žiadosť o vydanie potvrdenia o odstránení stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,83 kB

Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

Žiadosť o povolenie pripojenia na miestnu komunikáciu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,87 kB

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby

Žiadosť o povolenie vodnej stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,35 kB

Návrh na kolaudáciu vodnej stavby a odber podzemných vôd

Povolenie na kolaudáciu vodnej stavby a osobitné užívanie vôd - tlačivo.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 13,84 kB

Žiadosť o vydanie vyjadrenia v zmysle § 28 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a zmene zákona č.372/1990

Žiadosť o vydanie vyjadrenia v zmysle § 28 zákona č. 364-2004.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,88 kB

Žiadosť o územno - plánovaciu informáciu

žiadosť o územnoplánovaciu informáciu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,82 kB

Žiadosť o záväzné stanovisko k zriadeniu vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

Ziadost zavazne stanovisko - vjzad, pripojenie (uzemne konanie) (7).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39,5 kB

Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

Žiadosť o povolenie pripojenia - účelová.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,28 kB

Žiadosť o overenie zjednodušenej dokumentácie stavby (pasportu stavby) s potvrdením existencie drobnej stavby a jej účelu

Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17 kB

Oznámenie o zmene a užívaní MZZO- domácnosti

Oznámenie o zmene a užívaní MZZO - domácnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,88 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie stacionárneho malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť na polenie užívania MZZO - ku kolaudacii.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,43 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby stacionárneho malého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane jeho zmien

Žiadosť na povolenie stavby MZZO - ku stavebnému povoleniu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,85 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby a užívanie stacionárneho malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o povolenie stavby a užívania MZZO - §60 ods.11 zákona o ochr. ovzdušia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,53 kB

Žiadosť o vydanie povolenia stacionárneho malého zdroja znečisťovania ovzdušia -právnické osoby a podnikatelia

Žiadosť o vydanie povolenia MZZO - právnické a fyzické osoby (podnikatelia).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,45 kB

Stavebný úrad

Návrh na kolaudáciu stavby a na vydanie rozhodnutia

navrh_na_kolaudaciu_stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,31 kB

Žiadosť na vydanie povolenia na odstránenie stavby

žiadosť_o_povolenie_na_odstránenie stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,43 kB

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

žiadosť_o_zmenu_v_uživani_stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,85 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,84 kB

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,11 kB

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

žiadosť_o_zmenu_stavby_pred_jej_dokončenim.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,58 kB

Doplnenie podania po prerušení konania

doplnenie_podania_po_prerušeni_konania.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,15 kB

Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia

navrh_na_vydanie_zmeny_uzemneho_rozhodnutia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,58 kB

Oznámenie o začatí stavby

oznamenie_o_začati_stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,62 kB

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby

ziadost_o_stavebne_povolenie_reklamnej_stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,06 kB

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

žiadosť_o_predlženie_platnosti_stavebneho_povolenia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,02 kB

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia

žiadost_o_predlženie_platnosti_uzemneho_rozhodnutia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,23 kB

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

žiadosť_o_predlženie_terminu_dokončenia_stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,76 kB

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku

žiadosť_uloženie_opatrenia_na_susednom_pozemku.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,45 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia dopravnej stavby

ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia_dopravnej_stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,29 kB

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby

ziadost_o_vydanie_rozhodnutia_o_dodatočnom_povoleni_stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,46 kB

Žiadosť o vydanie rozhodnutia dodatočného povolenia stavby spojené s kolaudáciou stavby

ziadost_o_vydanie_rozhodnutia_dodatočneho_povolenia_stavby_spojene_s_kolaudaciou_stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,82 kB

Sekretariát

Identifikačný list podnikateľa

identifikačný list podnikateľa.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 23,5 kB

Povolenie na usporiadanie hudobnej produkcie

povolenie na usporiadanie hudobnej produkcie .doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32 kB

Potvrdenie o uzatvorení prevádzky

potvrdenie o uzatvorení prevádzky.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29 kB

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka /SHR/

Žiadosť o zápis do evidencie SHR.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,29 kB

Úrad

Sviatok

Meniny má Margita, Arne, Borivoj, Merkéta

Zajtra má meniny Kamil

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:264
TÝŽDEŇ:2606
CELKOM:1830201

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.