Pozvánka

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční

dňa  30. júna 2021 / streda / o 16,30 hod.

v Kultúrnom zariadení RONA a.s.

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 22.04.2021

  3./ Príspevky občanov

  4./ Návrh VZN č.4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v

       školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

  5./ Prerokovanie protestu prokurátora

  6./ Návrh VZN č. 5/2021 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa

       na území obce Lednické Rovne

  7./ Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko FML komisie a kontrolóra obce 

       k záverečnému účtu za rok 2020

  8./ Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2021

  9./ Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole v spoločnosti Prima LR, s.r.o.

10./ Návrh na zrušenie spoločnosti Prima LR, s.r.o.

11./ Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021

12./ Schválenie vedľajšieho pracovného úväzku kontrolóra obce

13./Zámer Obce Lednické Rovne o nájme nehnuteľného majetku - Optistav

14./ Zámer Obce Lednické Rovne o nájme nehnuteľného majetku – Jambor

15./ Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku – Bednár, Rác

16./ Cyklochodník – časť YURA

17./ Bankomat SLSP

18./ Garáže v časti Majer

19./ Návrh a schválenie zástupcov zriaďovateľa ZŠ Eduarda Schreibera do rady školy

20./ Rôzne

21./ Záver

 

 

V Lednických Rovniach 24.6.2021            

 

                                                                                                                                                                                                                               Mgr. Marian Horečný                                                                                                                                                               starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 25. 10. 2021
jasná obloha 13 °C 1 °C
utorok 26. 10. zamračené 11/3 °C
streda 27. 10. takmer jasno 14/5 °C
štvrtok 28. 10. takmer jasno 14/5 °C

Kalendár