Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční

dňa  30. júna 2021 / streda / o 16,30 hod.

v Kultúrnom zariadení RONA a.s.

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 22.04.2021

  3./ Príspevky občanov

  4./ Návrh VZN č.4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v

       školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

  5./ Prerokovanie protestu prokurátora

  6./ Návrh VZN č. 5/2021 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa

       na území obce Lednické Rovne

  7./ Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko FML komisie a kontrolóra obce 

       k záverečnému účtu za rok 2020

  8./ Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2021

  9./ Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole v spoločnosti Prima LR, s.r.o.

10./ Návrh na zrušenie spoločnosti Prima LR, s.r.o.

11./ Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021

12./ Schválenie vedľajšieho pracovného úväzku kontrolóra obce

13./Zámer Obce Lednické Rovne o nájme nehnuteľného majetku - Optistav

14./ Zámer Obce Lednické Rovne o nájme nehnuteľného majetku – Jambor

15./ Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku – Bednár, Rác

16./ Cyklochodník – časť YURA

17./ Bankomat SLSP

18./ Garáže v časti Majer

19./ Návrh a schválenie zástupcov zriaďovateľa ZŠ Eduarda Schreibera do rady školy

20./ Rôzne

21./ Záver

 

 

V Lednických Rovniach 24.6.2021            

 

                                                                                                                                                                                                                               Mgr. Marian Horečný                                                                                                                                                               starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:177
TÝŽDEŇ:2185
CELKOM:1833185

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.