Pozvánka

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážený pán kontrolór obce,
touto cestou Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční
dňa 27. júna 2019 / štvrtok / o 16,30 hod.
v zasadačke obecného úradu
s nasledovným programom :

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
návrhovej komisie a programu rokovania
2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 28.5.2019
3./ Prerokovanie kúpy vozidla na vývoz KO
4./ Záverečný účet za rok 2018 a stanovisko FML komisie k záverečnému účtu za rok 2018
5./ Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019
6./ Oznámenie o zverejnení zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce
7./ Návrh zámeru previesť nehnuteľný majetok obce
8./ Návrh zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce OVS
9./ Žiadosť o dotáciu na vydanie knihy OKAMIHY VZDORU
10./ Návrh smernice na prenájom telocvične a multifunkčného ihriska
11./ Prerokovanie podanej petície – obchod Horenická Hôrka
12./ Návrh a schválenie nahrávania a vysielania OZ televíziou TV Považie
13./ Informácia o schválených, realizovaných a pripravovaných projektoch
14./ Stanovisko k skládke Podstránie
15./ Príspevky občanov
16./ Rôzne
17./ Záver

V Lednických Rovniach 20.6. 2019

                                                                                     Mgr. Marian Horečný
                                                                                            starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 1. 2020
0 °C -3 °C
štvrtok 23. 1. 2/-2 °C
piatok 24. 1. 1/-4 °C
sobota 25. 1. 0/-3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2