Pozvánka

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážený pán kontrolór obce,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční dňa  28. júna 2018 / štvrtok / 

o 16,30 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./ Slávnostné ocenenie darcov krvi a úspešných športovcov obce Lednické Rovne

  3./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 21.6.2018

  4./ Záverečný účet za rok 2017 a stanovisko kontrolóra obce a FML komisie k záverečnému 

       účtu za rok 2017

  5./ Návrh druhej úpravy rozpočtu obce Lednické Rovne

  6./ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

  7./ Návrh Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy

  8./ Návrh zmluvy Obec Lednické Rovne – SFZ / tribúna ŠK /, návrh rozpočtového opatrenia

  9./ VOS – Háj 5 kolo

10./ VOS – Háj 6 kolo

11./ Zámer odpredať nehnuteľný majetok obce – HH, Eva Šerá

12./ Návrh zmluvy o prenájme – zdravotné stredisko

13./ Návrh rekonštrukcie zdravotného strediska

14./ Prerokovanie žiadostí o zaradenie do ÚP obce Lednické Rovne

15./ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie, plat starostu obce

16./ Prerokovanie počtu volebných obvodov a počtu poslancov na celé volebné obdobie

17./ Príspevky občanov

18./ Rôzne

19./ Záver

 

 

 V Lednických Rovniach 22.06. 2018         

 

                                                                                                                                                                                                                              Mgr. Marian Horečný                                                                                                                                                            starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, utorok 18. 2. 2020
6 °C 0 °C
streda 19. 2. 3/-1 °C
štvrtok 20. 2. 3/-2 °C
piatok 21. 2. 3/-2 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1