Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

 

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,
touto cestou Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční
dňa 22. apríla 2021 / štvrtok / o 16,30 hod.
v Kultúrnom zariadení RONA a.s.
s nasledovným programom :

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
návrhovej komisie a programu rokovania
2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 18.02.2021
3./ Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
4./ Návrh VZN č.3/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne
5./ Návrh VOS na priestory pod telocvičňou
6./ Návrh VOS na priestory pod OcÚ
7./ Návrh zámeny pozemku - Šestákovci
8./ Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
9./ Schválenie prevodov garáží v časti Majer- II. etapa
10./ Bytový dom ALEJ
11./ Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze zmesového komunálneho odpadu a biologicky
rozložiteľného odpadu pre rok 2021 – Ledrov spol. s r.o.
12./ Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu vo veľkoobjemových
kontajneroch pre rok 2021 – Ledrov spol. s r.o.
13./ Návrh podmienok a výstavby garáží v časti Majer
14./ Súhlas s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete
15./ Správa kontrolóra obce o dotáciách za rok 2020
16./ Správa náčelníka ObP o činnosti ObP za rok 2020
17./ Rôzne
18./ Záver

V Lednických Rovniach 16.4.2021

Mgr. Marian Horečný
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:194
TÝŽDEŇ:644
CELKOM:1803646

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.