Pozvánka

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

 

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,
touto cestou Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční
dňa 22. apríla 2021 / štvrtok / o 16,30 hod.
v Kultúrnom zariadení RONA a.s.
s nasledovným programom :

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
návrhovej komisie a programu rokovania
2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 18.02.2021
3./ Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
4./ Návrh VZN č.3/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne
5./ Návrh VOS na priestory pod telocvičňou
6./ Návrh VOS na priestory pod OcÚ
7./ Návrh zámeny pozemku - Šestákovci
8./ Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
9./ Schválenie prevodov garáží v časti Majer- II. etapa
10./ Bytový dom ALEJ
11./ Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze zmesového komunálneho odpadu a biologicky
rozložiteľného odpadu pre rok 2021 – Ledrov spol. s r.o.
12./ Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu vo veľkoobjemových
kontajneroch pre rok 2021 – Ledrov spol. s r.o.
13./ Návrh podmienok a výstavby garáží v časti Majer
14./ Súhlas s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete
15./ Správa kontrolóra obce o dotáciách za rok 2020
16./ Správa náčelníka ObP o činnosti ObP za rok 2020
17./ Rôzne
18./ Záver

V Lednických Rovniach 16.4.2021

Mgr. Marian Horečný
starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 25. 10. 2021
jasná obloha 13 °C 1 °C
utorok 26. 10. zamračené 11/3 °C
streda 27. 10. takmer jasno 14/5 °C
štvrtok 28. 10. takmer jasno 14/5 °C

Kalendár