Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,
touto cestou Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční
dňa 8. decembra 2022 / štvrtok / o 16,30 hod.
v sobášnej sieni obecného úradu
s nasledovným programom :

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
návrhovej komisie a programu rokovania
2./ Príspevky občanov
3./ Kontrola plnenia uznesení z posledných zasadnutí OZ, konaných 29.9.2022, 8.11.2022
4./ Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2022 a návrh rozpočtového opatrenia č.2,
uznesenie finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu a k druhej úprave rozpočtu
5./ Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2023
6./ Návrh rozpočtu obce na roky 2023, 2024 a 2025, správa kontrolóra obce a uznesenie finančnej
komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2023,2024 a 2025
7./ Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2023, 2024 a 2025
8./ Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne
9./ Návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom na území obce Lednické Rovne
10./ Návrh VZN č. 3/2023 o podmienkach prideľovania a nakladania s nájomnými bytmi obstaranými
z verejných prostriedkov, ktoré sa nachádzajú na území obce Lednické Rovne
11./ Návrh VZN č. 4/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Lednické Rovne
12./ Návrh členov komisií
13./ Delegovanie poslancov OZ do Rady ZŠ a Rady MŠ
14./ Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – Aliis PU, n.o.
15./ Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023
16./ Návrh zmluvy na vývoz TKO
17./ Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov
18./ Žiadosť o predaj stavby - Medné
19./ Žiadosť o zámenu pozemku - Ďurko
20./ Prerokovanie žiadosti – PK Reality
21./ Žiadosť na prenájom nebytových priestorov – ARCHSTYL s. r. o.
22/ Návrh nájmu pozemku - Cafe dArt
23./ Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Rapán
24./ Rôzne
25./ Záver
V Lednických Rovniach 1.12. 2022

                                                                    Mgr. Marian Horečný

                                                                            starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:156
TÝŽDEŇ:3160
CELKOM:1802501

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.