Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční

dňa  18. apríla 2023 / utorok / o 16,30 hod.

v sobášnej miestnosti obecného úradu

 

s nasledovným programom :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ, konaného           9.2.2023                                       

  3./ Návrh VZN č. 7/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov  v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické  Rovne                             

  4./ Garáže Majer

  5./ Prerokovanie žiadosti Korbelová

  6./ Prerokovanie žiadosti Gibl

  7./ Prerokovanie žiadosti Pecuchová

  8./ Prerokovanie žiadosti Budjač

  9./ Prerokovanie žiadosti Tarabová

10./ Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena PVS

11./ OVS OBEC LEDNICKÉ ROVNE - priestor pod OcÚ

12./ Informácia o rozhodnutí okresného súdu TN - PRIMA

13./ Správa o činnosti ObP za rok 2022

14./ Prerokovanie žiadosti Pavlus Residence,s.r.o.

15./ Prerokovanie Darovacej zmluvy Tarabová, Chudada

16./ Príspevky občanov

17/  Rôzne

18./ Záver 

V Lednických Rovniach, 12.4. 2023         

 

                                                                                                                                                                                                                               Mgr. Marian Horečný                                                                                                        starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva

Zajtra má meniny Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška

Kalendár vývozov odpadov

December 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
27
28 29 30
1
2 3
4
5 6 7
8
9 10
11
12 13 14
15
16 17
18
19 20 21
22
23 24
25
26 27 28
29
30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:389
TÝŽDEŇ:952
CELKOM:1710741

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.