Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční

dňa  9. decembra 2021 / štvrtok / o 16,30 hod.

v Kultúrnom zariadení RONA a.s.

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie návrhovej komisie a

       programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ konaných 23.9.2021  

  3./ Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2021 a návrh rozpočtového opatrenia č.3, rozpočtové

       opatrenie starostu obce č.3  a uznesenie FML komisie k čerpaniu rozpočtu obce Led.Rovne za 1-9/2021 

       a III. úprava rozpočtu obce   

  4./ Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2022

  5./Návrh rozpočtu obce na roky 2022, 2023 a 2024, správa kontrolóra obce a uznesenie FML 

       komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2022,2023 a 2024

  6./ Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2022, 2023 a 2024

  7./ Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

       a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

  8./ Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na  

       dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom  na území                         

       obce  Lednické  Rovne

  9./ Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych poplatkoch a o určení výšky poplatkov za úkony 

       vykonávané Obecným úradom Lednické Rovne

  1. ./ Návrh zmeny Zásad poskytovania jednorazovej finančnej pomoci v obci Lednické Rovne  

11./ Návrh na preplatenie škôd – veterná kalamita na cintoríne

12./ Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022

13./ Kontrola hospodárenia v LEDROV spol s. r. o.

14./ Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – Aliis PU, n.o.

15./ Návrh zmluvy na vývoz TKO

16./ Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

17./ Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve RONA, a.s.  – chodník ku kaplnke sv. Anny

18./ Návrh nájomnej zmluvy s právo m stavby ŽSR– chodník ku kaplnke sv. Anny

19./ Nájom nehnuteľného majetku - zásielkovňa

20./ Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstarávanie územného plánu obce

21./ Žiadosť o schválenie investičného zámeru nadstavba OD Spokojnosť

22./ Žiadosť o prehodnotenie nájomnej zmluvy

23./ Informácia k stavu prevádzky – Fit Arena, s.r.o

24./ Schválenie zmluvy o spoločnom stavebnom úrade  

25./ Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 obce Led.Rovne

26./ Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

       k 31.12.2020 obce Led.Rovne

 27./ Rôzne

 28./ Záver

 

V Lednických Rovniach 30.11.2021                                                                                                                   

                                                                                                                        Mgr. Marian Horečný                                                                                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:30
TÝŽDEŇ:2607
CELKOM:1818882

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.