Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Hlasovanie poslancov

HLASOVANIE POSLANCOV

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného dňa 19.1.2023

Bod programu: 1. Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

Hlasovanie č.1

OZ VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, Bc. Juraj Mašlaň

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 69/2023-1

Hlasovanie č.2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 70/2023-1

Hlasovanie č.3

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmenu programu dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach, a to tak že sa doplní o bod rokovania s názvom „Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2023“, ktorý bude zaradený za bod č. 3. Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 71/2023-1

 

 

Bod programu 2: Prerokovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Hlasovanie č. 4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zabezpečenie realizácie projektu ,,Keď krehké sklo má silu, ktorá spája“ a číslo NFP304020CJL7“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Gabriela Brezániová,

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 72/2023-1

 

Hlasovanie č. 5

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 14 796,49 EUR.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 73/2023-1

 

Bod programu 3: Prerokovanie poskytnutia úveru

Hlasovanie č. 6

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

stanovisko hlavného kontrolóra k poskytnutiu úveru vo výške 288 000,-EUR na dobu 10 rokov, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 74/2023-1

 

Hlasovanie č. 7

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

  1. Prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. vo výške 288 000 EUR na financovanie investičných aktivít obce:

Priamy úver na financovanie investičných zámerov obce Lednické Rovne za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve,

  1. Zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce,
  2. Úpravu rozpočtu obce na r. 2023 v súvislosti s prijatím úveru vo výške 288 000 EUR.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 75/2023-1

 

Bod programu 4: Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2023 

Hlasovanie č. 8

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

plán zasadnutí OZ Lednické Rovne na rok 2023, tak ako bol doručený poslancom obecného zastupiteľstva.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

Prijaté uznesenie č. 76/2023-1

Samospráva

Sviatok

Meniny má Gabriel

Zajtra má meniny Marián, Humbert, Anunciáta, Irida, Irisa

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28 1 2
3
4 5
6
7 8 9
10
11 12
13
14 15 16
17
18 19
20
21 22 23
24
25 26
27
28 29 30
31
1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:519
TÝŽDEŇ:3739
CELKOM:1590213

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Plány obce

digitálny UP banner

geoportál obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.