Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční

dňa  11. decembra 2020 / piatok / o 16,30 hod.

v telocvični pri zdravotnom stredisku

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 10.09.2020

  3./ Správa z kontroly stavu, vývoja, plnenia a čerpania rozpočtu obce za obdobie  I. polroka 2020 (1.6.2020)

       a správa z kontroly stavu, vývoja, plnenia a čerpania rozpočtu obce za obdobie  1. – 8. 2020.

  4./ Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2020 a návrh rozpočtového opatrenia č.2,  

       správa kontrolóra obce a uznesenie FML komisie k čerpaniu rozpočtu a k druhej úprave rozpočtu  

  5./ Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2021

  6./Návrh rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023, správa kontrolóra obce a uznesenie FML  

       komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2021,2022 a 2023

  7./ Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023

  8./ Návrh VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

       a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

  9./ Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa   

       materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom  na území obce Lednické Rovne

10./ Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

       odpadom na území obce Lednické Rovne

11./ Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021

12./ VOS – prenájom pozemku v časti Háj

13./ Návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – Aliis PU, n.o.

14./ Návrh Nájomnej zmluvy - Zdravotné stredisko

15./ Návrh Nájomnej zmluvy - budova Ledrovu

16./ Návrh Nájomnej zmluvy - Dom služieb

17./ Návrh zmluvy na vývoz TKO

18./ Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

19./ Návrh zmluvy – Vivien s.r.o.

20./ Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Mališovci

21./ Prejednanie výstavby verejnej elektronickej telekomunikačnej siete v obci Lednické Rovne

22./ Schvaľovanie spôsobu prevodu – Rácovci, Bednárovci

23./ Schvaľovanie spôsobu prevodu – Cíbik

24./ Cyklotrasa – pozemky Yura corporation

25./ Žiadosť na kúpu pozemku Štefinová

26/  Rôzne

27./ Záver

 

V Lednických Rovniach 3.12. 2020            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Mgr. Marian Horečný                                                                                                                                                                             starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:207
TÝŽDEŇ:657
CELKOM:1803659

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.