Pozvánka

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

 

 

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážený pán kontrolór obce,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční

dňa  25. júna 2020 / štvrtok / o 16,30 hod.

v kultúrnom zariadení RONA

 

s nasledovným programom :

 

 1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

      návrhovej komisie a programu rokovania

 2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 28.5.2020

 3./ Návrh VZN č. 3/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území Obce Lednické Rovne

 4./ Prerokovanie protestu prokurátora

 5./ Návrh VZN č.4/2020 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky

       služieb na území obce Lednické Rovne

 6./ Záverečný účet obce za rok 2019, stanovisko FML komisie a kontrolóra obce  

       k záverečnému účtu za rok 2019

 7./ Čerpanie rozpočtu za I – III. 2020, návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2020 a stanovisko  

       FML komisie a kontrolóra obce

 8./ Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole v spoločnosti Prima LR, s.r.o.

 9./ Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020

10./ Návrh Zadania územného plánu obce Lednické Rovne

11./ Návrh odpredaja pozemkov v časti Kopánky – p. Veliký

12./ Návrh odpredaja pozemkov v časti Kopánky – p. Panáček

13./ Návrh nájomnej zmluvy p. Daniš

14./ Návrh poskytnutia zľavy pre nájomné a podnájomné subjekty (COVID-19)

15./ Príspevky občanov

16./ Rôzne

17./ Záver

 

V Lednických Rovniach 18.6. 2020                                                      

                                                                                                                                                                                                                               Mgr. Marian Horečný                                                                                                                                                                  starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 10. 2021
slabý dážď 16 °C 7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/9 °C
piatok 22. 10. mierny dážď 11/5 °C
sobota 23. 10. slabý dážď 9/3 °C

Kalendár