Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

UZNESENIA

Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného dňa 15. novembra 2023

1. bod programu – Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

Uznesenie č. 199/2023-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, Bc. Juraj Mašlaň

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.11.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 200/2023-11

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.11.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

2. bod programu – Návrh kúpnej zmluvy - Hazalová

Uznesenie č. 201/2023-11

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

 

kúpu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/6 na nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, zapísanej na LV č. 1856, pre  k. ú. Lednické Rovne, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov – pozemok v registri E KN par. č. 623/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 313 m2, na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi p. Ľubicou Hazalovou, Súhradka 217/49, 020 61 Lednické Rovne ako predávajúcou a obcou Lednické Rovne ako kupujúcim za kúpnu cenu vo výške 1 924,- EUR, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán.

 

Za:

10

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 15.11.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:8
TÝŽDEŇ:2988
CELKOM:1782790

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.