Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční

dňa  28. apríla 2022 / štvrtok / o 16,30 hod.

v Kultúrnom zariadení RONA a.s.

s nasledovným programom:

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 17.02.2022

  3./ Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2022

  4./ Návrh VZN č.4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne

  5./ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

  6./ Návrh štatútu obecnej knižnice

  7./ Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena – PVS                  

  8./ Návrh zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí  

       objektov vyvolaných investícií -ŽSR

  9./ Návrh dodatku č. 1 Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve - garáže

10./ Prerokovanie žiadostí ZM Trading

11./ Zámer predať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve obce - Rusnák

12./ Návrh prenájmu pozemku v časti Háj p. Vršanskému

13./ Návrh Dohody o zrušení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve - Vlasatý

14./ Správa o činnosti ObP za rok 2021

15./ Návrh zmeny v zložení Komisie pre občianske záležitosti

16./ Preplatenie škody spôsobenej veternou kalamitou na cintoríne

17./ Príspevky občanov

18./ Rôzne

19./ Záver

V Lednických Rovniach 20.4.2022

Mgr. Marian Horečný
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:138
TÝŽDEŇ:3142
CELKOM:1802483

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.