Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční

dňa  28. apríla 2022 / štvrtok / o 16,30 hod.

v Kultúrnom zariadení RONA a.s.

s nasledovným programom:

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 17.02.2022

  3./ Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2022

  4./ Návrh VZN č.4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne

  5./ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

  6./ Návrh štatútu obecnej knižnice

  7./ Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena – PVS                  

  8./ Návrh zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí  

       objektov vyvolaných investícií -ŽSR

  9./ Návrh dodatku č. 1 Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve - garáže

10./ Prerokovanie žiadostí ZM Trading

11./ Zámer predať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve obce - Rusnák

12./ Návrh prenájmu pozemku v časti Háj p. Vršanskému

13./ Návrh Dohody o zrušení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve - Vlasatý

14./ Správa o činnosti ObP za rok 2021

15./ Návrh zmeny v zložení Komisie pre občianske záležitosti

16./ Preplatenie škody spôsobenej veternou kalamitou na cintoríne

17./ Príspevky občanov

18./ Rôzne

19./ Záver

V Lednických Rovniach 20.4.2022

Mgr. Marian Horečný
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva

Zajtra má meniny Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška

Kalendár vývozov odpadov

December 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
27
28 29 30
1
2 3
4
5 6 7
8
9 10
11
12 13 14
15
16 17
18
19 20 21
22
23 24
25
26 27 28
29
30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:414
TÝŽDEŇ:977
CELKOM:1710766

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.