Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 26.05.2022 o 16,30 hod. v Kultúrnom zariadení  Lednické Rovne

č.  537/2022-5   až  543/2022-5

 

Uznesenie č. 537/2022-5

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda je uznášania schopné.

Uznesenie č. 538/2022-5

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

  • za zapisovateľa: Mgr. Eriku Burianovú
  • za overovateľov zápisnice: Ing.  Stanislav Backo a p. Daniela Mončeková

Uznesenie č. 539/2022-5

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Martin Mišík a p. Štefan Ďurko

 

Uznesenie č. 540/2022-5

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

 

Uznesenie č. 541/2022-5

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne  po prerokovaní predloženého Súborného  stanoviska k návrhu a prerokovaniu  Konceptu Územného plánu obce Lednické Rovne v zmysle § 21 ods. 7 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov:

 

BERIE NA VEDOMIE

Záverečné stanovisko Okresného úradu v Púchove – Odboru  starostlivosti o životné prostredie  č. OU-PU-OSZP-2022/000179-056  zo dňa 13. 4. 2022.

 

 

 

 

Uznesenie č. 542/2022-5

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne  po prerokovaní predloženého Súborného  stanoviska k návrhu a prerokovaniu  Konceptu Územného plánu obce Lednické Rovne v zmysle § 21 ods. 7 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov:

 

SCHVAĽUJE

  1. Súborné stanovisko k návrhu a prerokovaniu  Konceptu Územného plánu obce Lednické Rovne v zmysle § 21 ods. 7 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov
  2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Konceptu ÚPN obce Lednické Rovne

 

Uznesenie č. 543/2022-5

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

 

žiadosť spoločnosti EUROVOPA, s.r.o., o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, a to pozemok parc. reg. KNC č. 103/8, obec a  k.ú Lednické Rovne tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

 

 

V Lednických Rovniach,  dňa 27.05.2022

 

 

                        ________________________

                                                                                                      Mgr. Marian Horečný

                                                                                                            starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:152
TÝŽDEŇ:152
CELKOM:1816427

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.