Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční

dňa  9. februára 2023 / štvrtok / o 16,30 hod.

v sobášnej miestnosti obecného úradu

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ, konaného 8.12.2022 a 19.1.2023

  3./ Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2022                                      

  4./ Návrh VZN č. 5/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov  v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne

  5./ Návrh VZN č. 6/2023 o miestnych poplatkoch a o určení výšky poplatkov za úkony  vykonávané Obecným úradom Lednické Rovne

  6./ Návrh rozpočtového opatrenia č.1/ 2023

  7./ Obecná rada – návrh  na zrušenie OR

  8./ Návrh na zriadenie komisie pre legislatívu, plánovanie a rozvoj obce

  9./ Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku v časti Háj – Budjač

10./ Súhlas s umiestnením vodovodnej šachty v časti Horenická Hôrka - ArtArch

11./ Zámena nehnuteľného majetku v časti Horenická Hôrka - Ďurko

12./ Garáže Majer – odpredaj pozemkov pod garážami

13./ Prerokovanie žiadosti o zriadení vecného bremena - Pavlus Residence

14./ Príspevky občanov

15./ Rôzne

16./ Záver

 

V Lednických Rovniach, 1.2. 2023

Samospráva

Sviatok

Meniny má Gabriel

Zajtra má meniny Marián, Humbert, Anunciáta, Irida, Irisa

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28 1 2
3
4 5
6
7 8 9
10
11 12
13
14 15 16
17
18 19
20
21 22 23
24
25 26
27
28 29 30
31
1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:494
TÝŽDEŇ:3714
CELKOM:1590188

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Plány obce

digitálny UP banner

geoportál obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.