Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční

dňa  9. februára 2023 / štvrtok / o 16,30 hod.

v sobášnej miestnosti obecného úradu

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ, konaného 8.12.2022 a 19.1.2023

  3./ Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2022                                      

  4./ Návrh VZN č. 5/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov  v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne

  5./ Návrh VZN č. 6/2023 o miestnych poplatkoch a o určení výšky poplatkov za úkony  vykonávané Obecným úradom Lednické Rovne

  6./ Návrh rozpočtového opatrenia č.1/ 2023

  7./ Obecná rada – návrh  na zrušenie OR

  8./ Návrh na zriadenie komisie pre legislatívu, plánovanie a rozvoj obce

  9./ Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku v časti Háj – Budjač

10./ Súhlas s umiestnením vodovodnej šachty v časti Horenická Hôrka - ArtArch

11./ Zámena nehnuteľného majetku v časti Horenická Hôrka - Ďurko

12./ Garáže Majer – odpredaj pozemkov pod garážami

13./ Prerokovanie žiadosti o zriadení vecného bremena - Pavlus Residence

14./ Príspevky občanov

15./ Rôzne

16./ Záver

 

V Lednických Rovniach, 1.2. 2023

Samospráva

Sviatok

Meniny má Kazimír, Gerazim, Romeo, Jadrana, Kazimíra

Zajtra má meniny Fridrich, Lucius, Teofil, Friderika, Teofila

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:173
TÝŽDEŇ:173
CELKOM:1759709

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.