Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážený pán kontrolór obce,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční dňa  14. decembra 2017 / štvrtok / 

o 16,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

s nasledovným programom :

 

   1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

   2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 23.11.2017

   3./ Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 1 – 9 / 2017, návrh štvrtej zmeny rozpočtu obce    

        Lednické Rovne, rozpočtovým opatrením č. 4 a stanovisko kontrolóra obce a finančnej komisie  

        k čerpaniu rozpočtu  za obdobie 1-9/2017

   4./ Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky   2018, 2019 a 2020 a stanovisko kontrolóra obce  

        a finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky   2018, 2019 a 2020

   5./ Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické 

        Rovne na roky 2018, 2019 a 2020

   6./ Návrh VZN č. 4/ 2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce

   7./ Návrh VZN č. 1//2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

        a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

   8./ Návrh VZN č. 2/2018 o financovaní  materskej školy a školských zariadení, so sídlom na 

        území obce Lednické Rovne, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

   9./ Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018

 10./ Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov, obec – Ledrov s.r.o., budova č. 369

 11./ Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov, obec – Ledrov s.r.o., dom služieb

 12./ Návrh Nájomnej zmluvy, obec – Ledrov s.r.o., zdravotné stredisko

 13./ Návrh Zmluvy o vývoze komunálneho odpadu

 14./ Návrh Nájomnej zmluvy, obec – VÚB, a.s.

 15./ Návrh Dodatku k nájomnej zmluve, obec – OZ Fitklub Lednické Rovne

 16./ Návrh Dodatku zmluvy - Bartošek

 17./ Návrh riešenia bytového domu Sokolská 71

 18./ Návrh členov komisie na VOS Háj

 19./ Vyúčtovanie hospodárenia spol. Prima LR, s.r.o., za rok 2017

 20./ Vzdanie sa funkcie konateľa spol. Ledrov s.r.o. a Prima LR s.r.o.

 21./ Informácia o súdnom konaní – EmiBar

 22./ Príspevky občanov

 23./ Rôzne

 24./ Záver

 

 V Lednických Rovniach 5.12. 2017 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     Mgr. Marian Horečný                                                                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:160
TÝŽDEŇ:2168
CELKOM:1833168

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.