Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

 

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážený pán kontrolór obce, 

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční 

dňa  10. septembra 2020 / štvrtok / o 16,30 hod. 

v kultúrnom zariadení RONA

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie  

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 25.6.2020

  3./ Návrh doplnku č. 1 k  VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným   

       stavebným odpadom na území obce Lednické Rovne

  4./ Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych  

       pôsobností, z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v r. 2020, 

       v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

       Stanovisko kontrolóra obce k prijatiu bezúročnej návratnej finančnej výpomoci.

  5./ Správa kontrolóra obce z vykonanej kontroly na VOS

  6./ Prerokovanie žiadostí z komisie výstavby, dopravy a ŽP

  7./ Zámer výstavby optickej telekomunikačnej siete

  8./ Informácia spol. MEGAWASTE ku skládke TKO Podstránie

  9./ Žiadosť o schválenie zmeny pre pridelenie nebytového priestoru v Dome služieb

10./ Príspevky občanov

11./ Rôzne

12./ Záver
 

V Lednických Rovniach 03.09. 2020 

 


 

          Mgr. Marian Horečný      

               starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:198
TÝŽDEŇ:2206
CELKOM:1833206

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.