Pozvánka

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční

dňa  11. decembra 2019 / streda / o 16,30 hod.

v zasadačke obecného úradu

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 28.11.2019

  3./ Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2019 a návrh rozpočtového opatrenia č.4,  

       uznesenie FML komisie k čerpaniu rozpočtu a k štvrtej úprave rozpočtu  

  4./ Návrh rozpočtu obce na roky 2020, 2021 a 2022, uznesenie FML komisie k návrhu rozpočtu

       obce na roky 2020,2021 a 2022

  5./ Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2020, 2021 a 2022

  6./ Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

       a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

  7./ Návrh VZN č. 2/2020 o financovaní  materskej školy a školských zariadení, so sídlom 

        na území obce Lednické Rovne

  8./ Návrh Nájomnej zmluvy - Zdravotné stredisko

  9./ Návrh Nájomnej zmluvy - budova Ledrovu

10./ Návrh Nájomnej zmluvy - Dom služieb

11./ Návrh zmluvy na vývoz TKO

12./ Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

13./ Návrh dodatku č. 1 Správa detských ihrísk

14./ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne

15./ Návrh na schválenie prevodu pozemkov ZO Prúdy

16./ Návrh prevodu majetku obce hodný osobitného zreteľa – zámena pozemkov v k.ú. Hôrka

17./ Návrh a schválenie navrhovanej zmeny zastrešenia RD  ll. etapy výstavby na ul. Medová

18./ Príspevky občanov

19./ Diskusia

20./ Záver

 

V Lednických Rovniach 4.12. 2019 

                                                                                                                                                                                                                              Mgr. Marian Horečný                                                                                                 

                                starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 10. 2021
slabý dážď 16 °C 7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/9 °C
piatok 22. 10. mierny dážď 11/5 °C
sobota 23. 10. slabý dážď 9/3 °C

Kalendár