Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční

dňa  11. decembra 2019 / streda / o 16,30 hod.

v zasadačke obecného úradu

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 28.11.2019

  3./ Čerpanie rozpočtu obce za január až september 2019 a návrh rozpočtového opatrenia č.4,  

       uznesenie FML komisie k čerpaniu rozpočtu a k štvrtej úprave rozpočtu  

  4./ Návrh rozpočtu obce na roky 2020, 2021 a 2022, uznesenie FML komisie k návrhu rozpočtu

       obce na roky 2020,2021 a 2022

  5./ Strategický plán k rozpočtu obce na roky 2020, 2021 a 2022

  6./ Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

       a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

  7./ Návrh VZN č. 2/2020 o financovaní  materskej školy a školských zariadení, so sídlom 

        na území obce Lednické Rovne

  8./ Návrh Nájomnej zmluvy - Zdravotné stredisko

  9./ Návrh Nájomnej zmluvy - budova Ledrovu

10./ Návrh Nájomnej zmluvy - Dom služieb

11./ Návrh zmluvy na vývoz TKO

12./ Návrh zmluvy na vývoz VO kontajnerov

13./ Návrh dodatku č. 1 Správa detských ihrísk

14./ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne

15./ Návrh na schválenie prevodu pozemkov ZO Prúdy

16./ Návrh prevodu majetku obce hodný osobitného zreteľa – zámena pozemkov v k.ú. Hôrka

17./ Návrh a schválenie navrhovanej zmeny zastrešenia RD  ll. etapy výstavby na ul. Medová

18./ Príspevky občanov

19./ Diskusia

20./ Záver

 

V Lednických Rovniach 4.12. 2019 

                                                                                                                                                                                                                              Mgr. Marian Horečný                                                                                                 

                                starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:129
TÝŽDEŇ:3133
CELKOM:1802474

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.