Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční

dňa  28. júna 2023 / streda / o 16,30 hod.

v sobášnej miestnosti obecného úradu

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 18.04.2023

  3./ Prenájom kúpaliska

  4./ Príspevky občanov

  5./ Záverečný účet obce za rok 2022, stanovisko FML komisie a kontrolóra obce 

       k záverečnému účtu za rok 2022

  6./ Návrh na prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2023

  7./ Návrh čerpania úveru

  8./ Návrh VZN č. 8/2023 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu 

       službu v dennom stacionári

  9./ Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023

10./ Informácia kontrolóra obce o absolvovaní školenia so záverečným testom

11./ Návrh zmeny členov finančnej komisie

12./ Areál pre rozvoj pohybových a voľnočasových aktivít pre multigeneračné využitie a rozvoj 

        pohybových zručností

13./ Schválenie žiadosti - park

14./ Návrh prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Korbelová

15./ Návrh prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 

       Korbelová

16./ Návrh prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Medňanský

17./ Cintorín Medné

18./ Návrh prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa –Budjač

19./ Žiadosť o odpredaj pozemku - Pecuchová

20./ Žiadosť o odpredaj pozemku - Gíbl

21./ Prerokovanie žiadosti ArchArt, s.r.o. - umiestneniu elektrickej prípojky

22./ Prerokovanie žiadosti Mareka Markoviča a manželky Magdalény - odkúpenie pozemku

23./ Územný plán obce Lednické Rovne – doplnok č. 1

24./ Rôzne

25./ Záver

 

V Lednických Rovniach 21.6.2023  

 

                                                                                                                                                                                                                               Mgr. Marian Horečný                                                                                                         starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:210
TÝŽDEŇ:2677
CELKOM:1782479

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.