Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zberný dvor a systém triedenia odpadov

Lednické Rovne, Rovňanská 386 

Prevádzkové hodiny

Pondelok – zatvorené

Utorok – 7:00 – 17:00 ( 12:30-13:00 prestávka)

Streda- zatvorené

Štvrtok- 12:00 – 17:00

Piatok- zatvorené

Sobota – 8:00 – 12:00

Nedeľa-  zatvorené

Odoberané odpady

160103 opotrebované pneumatiky
200101 papier a lepenka
200102 sklo
200139 plasty
200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia (práčky, sporáky...)
200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce
nebezpečné časti (monitory, TV...)
200133 batérie a akumulátory obsahujúce nebezpečné časti (autobatérie)
200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky...)
200201 biologicky rozložiteľný odpad
200307 objemný odpad (nábytok – ROZOBRATÝ)
200125 jedlé oleje a tuky

200126 oleje a tuky iné ako uvedená v 20 01 25    
200308 drobný stavebný odpad (podľa platnej VZN o odpadoch a VZN o daniach a poplatku za KO)

Systém triedenia odpadov v obci Lednické Rovne

TRIEDENÝ ZBER PAPIERA

Triedený zber papiera sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov, nádob a vriec, ako aj pomocou mobilného zberu a školského zberu. Obec Lednické Rovne určuje na triedený zber papiera špeciálne kontajnery modrej farby

Do papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier, papierový obal a pod.

Do papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.

TRIEDENÝ ZBER SKLA

Triedený zber skla sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov a zvonov. Obec určuje na triedený zber skla špeciálny kontajner zelenej farby.

Do skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Do skla nepatria: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

TRIEDENÝ ZBER PLASTOV

Triedený zber plastov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov,  nádob a vriec. Obec Lednické Rovne určuje na triedený zber plastov špeciálne kontajnery žltej farby a 120 litrové vrecia.

Do plastov patria: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky, hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky.

Do plastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

TRIEDENÝ ZBER KOVOV

Triedený zber kovov sa vykonáva prostredníctvom červených zberných kontajnerov a v určených zariadeniach na zber kovov, s ktorými má obec uzatvorenú zmluvu. Tam kde nie sú červené kontajnery je možné kovové obaly vkladať do kontajnerov na plasty.

Do kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, plechovky z nápojov.

Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, či olejmi.

Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.

TRIEDENÝ ZBER VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE LEPENKY (VKM, TETRAPAK)

Triedený zber VKM sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov, a prostredníctvom školských zberov. Obec určuje na triedený zber VKM oranžové kontajnery. Tam kde nie sú oranžové kontajnery je možné VKM vkladať do kontajnerov na plasty.

Do VKM patria: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, kozmetiky

Do VKM nepatria: znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku.

Spoločnosť Megawaste Slovakia s.r.o. Považská Bystrica s ktorou má obec v súčasnosti uzatvorenú zmluvu na vývoz triedeného zberu zberá plasty, VKM a kovové obaly spolu.

TEXTIL A ŠATSTVO

Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci.

Do textilu a šatstva patria: čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (čiapky, šále), prípadne iné druhy šatstva a textilu.

Do textilu a šatstva nepatria: znečistené a mokré šatstvo a pod.

ELEKTROODPADY Z DOMÁCNOSTÍ

Počas celého roka je elektroodpad od fyzických osôb možné ukladať na zberný dvor.

Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa:

  • pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
  • v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.

Do elektroodpadu patria: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atď.

Do elektroodpadu nepatria: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné elektrodpady, odpady, ktoré nie sú elektroodpadom,  zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY A AUTOMOBILOVÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Počas celého roka je batérie a akumulátory od fyzických osôb možné ukladať na zberný dvor.

Prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na zbernom mieste batérií a akumulátorov v rôznych predajniach a vestibule Obecného úradu.

Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tuškové, ...) a automobilové batérie a akumulátory.

Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

NAKLADANIE S LIEKMI PO EXPIRÁCII

Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci mestskej kanalizácie. Je potrebné ich odovzdávať do verejných lekární.

Verejné lekárne sú povinné zhromažďovať humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky a odovzdávať ich Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv.

NAKLADANIE S ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI

Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje obec Lednické Rovne.

Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

V zmysle novely zákona môže občan odovzdať pneumatiky aj na zbernom dvore.

Úrad

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:191
TÝŽDEŇ:2199
CELKOM:1833199

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.