Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční

dňa  23. júna 2022 / štvrtok / o 16,30 hod.

v Kultúrnom dome Horenická Hôrka

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 26.05.2022

  3./ Príspevky občanov

  4./ Záverečný účet obce za rok 2021, stanovisko FML komisie a kontrolóra obce 

       k záverečnému účtu za rok 2021

  5./ Rozpočtové opatrenia starostu obce č. 2/2022 a  č. 3/2022

  6./ Návrh   rozpočtového opatrenia č. 1/2022  

  7./ Návrh VZN č. 5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov  

       v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne

  8./ Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

  9./ Návrh volebných obvodov, okrskov a počet poslancov pre komunálne voľby v roku 2022

10./ Návrh úväzku starostu obce Lednické Rovne

11./ Návrh nájomnej zmluvy – ZM Trading

12./ Návrh odpredaja nehnuteľného majetku obce - Rusnák

13./ Prerokovanie žiadosti - Hajdúch

14./ Návrh odplatného prevodu vlastníckeho práva k pozemkom – cintorín Medné

15./ Rôzne

16./ Záver

V Lednických Rovniach 14.6.2022            

                                                                                                                                                                                                                               Mgr. Marian Horečný                                                                                                        starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Alexander, Leander, Sandro, Skender, Drahotína, Dražica, Leandra

Zajtra má meniny Zlatica, Elemír, Elo, Lumír, Zlata

Kalendár vývozov odpadov

Február 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:166
TÝŽDEŇ:594
CELKOM:1756985

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.