Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIA

Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného dňa 22. februára 2024

 

 

1. bod programu – Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Návrh uznesenia č. 235/2024-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, Mgr. Michal Kozák

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.02.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Návrh uznesenia č. 236/2024-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.02.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

3. bod programu – Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ, konaného dňa 14.12.2023

 

Návrh uznesenia č. 237/2024-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 14.12.2023.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.02.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

4. bod  programu – Návrh VZN č. 4/2024 o zrušení VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom na území obce Lednické Rovne

 

Návrh uznesenia č. 238/2024-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2024 o zrušení VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení, so sídlom  na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.02.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

5. bod program – Žiadosť o prenájom priestorov v Dome služieb – p. Ondrichová

 

Návrh uznesenia č. 239/2024-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

nájom nehnuteľného majetku nebytového priestoru v priestoroch Domu služieb pre Zuzana Pajerchinová, Májová 232/17, 020 61 Lednické Rovne z dôvodu, že terajší nájomca Anna Ondrichová požiadala Obec Lednické Rovne o zmenu v osobe nájomcu na svoju dcéru, a to za rovnakých podmienok a na rovnaký účel  - predajňa detského textilu.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.02.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

6. bod programu – Žiadosť o prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku – TB Servis

 

Návrh uznesenia č. 240/2024-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

nájom nehnuteľného majetku nebytového priestoru v priestoroch Zdravotného strediska pre nájomcu Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ, Májová 219, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 41847750, na kancelárske účely súvisiace s predmetom činnosti nájomcu. Cena za nájom bude stanovená podľa aktuálneho sadzobníka, schváleného OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.02.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

7. bod programu - Správa z kontroly – Prima LR s.r.o

 

Návrh uznesenia č. 241/2024-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

Správu z kontroly procesu výmazu z Obchodného registra a zániku spoločnosti Prima LR tak, ako bola predložená na rokovanie OZ

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.02.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

8. bod programu - Aktuálny prehľad čerpania dotácií

 

Návrh uznesenia č. 242/2024-2

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

Správu o aktuálnom prehľade čerpania dotácií tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.02.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

9. bod programu - Plán zasadnutí OZ na rok 2024

 

Návrh uznesenia č. 243/2024-2

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

plán zasadnutí OZ obce Lednické Rovne na rok 2024, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.02.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Jela, Krescenc, Krescencia

Zajtra má meniny Marcel, Hvezdoň

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:505
TÝŽDEŇ:2324
CELKOM:1782126

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.