Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

Uznesenia

Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného dňa 19. januára 2023

 

1. bod programu – Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie  návrhovej komisie a programu rokovania

Uznesenie č. 69/2023-1

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, Bc. Juraj Mašlaň                     

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.01.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 70/2023-1

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.01.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 71/2023-1  

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

zmenu programu dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach, a to tak že sa doplní o bod rokovania s názvom „Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2023“, ktorý bude zaradený za bod č. 3/. Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

 

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.01.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

2. bod programu – Prerokovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Uznesenie č. 72/2023-1

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zabezpečenie realizácie projektu ,,Keď krehké sklo má silu, ktorá spája“ a číslo NFP304020CJL7“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Gabriela Brezániová,

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.01.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 73/2023-1

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 14 796,49 EUR.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Gabriela Brezániová,

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.01.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

3. bod  programu – Prerokovanie poskytnutia úveru

Uznesenie č. 74/2023-1

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

stanovisko hlavného kontrolóra k poskytnutiu úveru vo výške 288 000,-EUR na dobu 10 rokov, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.01.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 75/2023-1

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

  1. Prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. vo výške 288 000 EUR na financovanie investičných aktivít obce:

Priamy úver na financovanie investičných zámerov obce Lednické Rovne za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve,

  1. Zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce,
  2. Úpravu rozpočtu obce na r. 2023 v súvislosti s prijatím úveru vo výške 288 000 EUR.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.01.2023                

                                                                                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

4. bod program – Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2023 

Uznesenie č. 76/2023-1

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

plán zasadnutí OZ Lednické Rovne na rok 2023, tak ako bol doručený poslancom obecného zastupiteľstva.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.01.2023     

                                                                                               .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:25
TÝŽDEŇ:3005
CELKOM:1782807

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.