Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

Uznesenia

Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného dňa 19. januára 2023

 

1. bod programu – Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie  návrhovej komisie a programu rokovania

Uznesenie č. 69/2023-1

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, Bc. Juraj Mašlaň                     

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.01.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 70/2023-1

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.01.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 71/2023-1  

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

zmenu programu dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach, a to tak že sa doplní o bod rokovania s názvom „Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2023“, ktorý bude zaradený za bod č. 3/. Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

 

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.01.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

2. bod programu – Prerokovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Uznesenie č. 72/2023-1

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zabezpečenie realizácie projektu ,,Keď krehké sklo má silu, ktorá spája“ a číslo NFP304020CJL7“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Gabriela Brezániová,

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.01.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 73/2023-1

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 14 796,49 EUR.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Gabriela Brezániová,

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.01.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

3. bod  programu – Prerokovanie poskytnutia úveru

Uznesenie č. 74/2023-1

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

stanovisko hlavného kontrolóra k poskytnutiu úveru vo výške 288 000,-EUR na dobu 10 rokov, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.01.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 75/2023-1

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

  1. Prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. vo výške 288 000 EUR na financovanie investičných aktivít obce:

Priamy úver na financovanie investičných zámerov obce Lednické Rovne za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve,

  1. Zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce,
  2. Úpravu rozpočtu obce na r. 2023 v súvislosti s prijatím úveru vo výške 288 000 EUR.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.01.2023                

                                                                                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

4. bod program – Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2023 

Uznesenie č. 76/2023-1

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

plán zasadnutí OZ Lednické Rovne na rok 2023, tak ako bol doručený poslancom obecného zastupiteľstva.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.01.2023     

                                                                                               .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Gabriel

Zajtra má meniny Marián, Humbert, Anunciáta, Irida, Irisa

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28 1 2
3
4 5
6
7 8 9
10
11 12
13
14 15 16
17
18 19
20
21 22 23
24
25 26
27
28 29 30
31
1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:509
TÝŽDEŇ:3729
CELKOM:1590203

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Plány obce

digitálny UP banner

geoportál obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.