Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

UZNESENIE č.20/2013

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 26.03.2013 o 14,30 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne
_________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí
1. Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Ivan Kasár a Vladimír Janovec

 

C. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 19/2013 zo zasadnutia OZ dňa 24.01.2013.
2. Správu kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2012
3. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od zasadnutia OZ dňa 14.12.2012
4. Riešenie dopravnej situácie s navrhovanými zmenami tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ
5. Posúdenie súladu návrhu Zmeny a doplnoku č. 3 územného plánu obce Lednické Rovne podľa § 25 stavebného zákona tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ .
2. VZN č. 2/2013 o odpadoch tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ
3. VZN č. 3/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení, zriadených na území obce, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ
4. Zmenu a doplnok č. 3 územného plánu obce Lednické Rovne a VZN č. 2/2012 pre územný plán obce Zmena a Doplnok č. 3,
5. Druhú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2013, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ
6. Pridelenie 3-izbového bytu č. 2 v nájomnom dome č.s. 247/23 pánovi Martinovi Dohnanskému a Monike Furovej, rod. Panáčkovej, obaja bytom Lednické Rovne, Súhradka č. 196
7. Pridelenie 1-izbového bytu č. 9 v nájomnom dome č.s. 247/23 pánovi Ondrejovi Kasmanovi, bytom Lednické Rovne , Háj č. 317/57
8. Pridelenie 1-izbového bytu č. 10 v nájomnom dome č.s. 248/25 pánovi Martinovi Dubovému, bytom Lednické Rovne, Háj č. 355/57
9. Pridelenie 3-izbového bytu č. 12 v nájomnom dome č.s. 247/21 pani Anne Gážikovej, bytom Lednické Rovne, Súhradka č. 248/25
10. Pridelenie 1-izbového bytu č. 17 v nájomnom dome č.s. 247/21 Mgr. Lucii Sádeckej, bytom Domaniža č. 401
11. Zmluvu o vecnom bremene v prospech Stredoslovenskej energetiky-Distribúcie, a. s. Žilina, na časti pozemkov par. č. KN-E 175, ostatná plocha o výmere 1104 m2 a par. č. KN-C 101/4, zast. plocha
a nádvoria o výmere 1442 m2 v k. ú. Hôrka, ktoré sú vo vlastníctve obce, za účelom uloženia elektrického kábla pre zrealizované rodinné domy na ul. Agátová ( Kučiak, Belej...)


E. Ukladá

1. Do konania nasledujúceho zasadnutia OZ predložiť správu o pozemkoch, , vhodných na prenájom pre žiadateľov, pre využitie na poľnohospodárske účely.

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
4 5
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
6
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
7
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
8 9
10
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
11 12 13
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
14
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
    Sklo
Lednické Rovne (Púchov)
15 16
17
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
18 19
    Plasty
Lednické Rovne (Púchov)
20
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
21
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
22 23
24
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
25 26 27
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
28
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
29 30
31
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
1 2
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
3
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
4
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, piatok 28. 1. 2022
sneženie 2 °C 0 °C
sobota 29. 1. sneženie 1/-7 °C
nedeľa 30. 1. rain and snow 4/0 °C
pondelok 31. 1. slabé sneženie 0/-3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6