Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

U Z N E S E N I E č. 27 / 2006

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 22. 11. 2006 o 14,30 hod. v priestoroch KD Lednické Rovne

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných
10 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Mária Šlesárová , Zita Šlesárová

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o o činnosti OcÚ za obdobie od posledného zasadnutia OZ.
2. Stanovisko kontrolórky obce k čerpaniu rozpočtu obce za obdobie 01 – 09 / 2006 a k II. návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2006.
3. Stanovisko FML komisie k čerpaniu rozpočtu obce za obdobie 01 – 09 / 2006 a k II. návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2006
4. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2007 – 2009
5. Stanovisko FML komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2007 – 2009
6. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce Lednické Rovne na rok 2007
7. Žiadosť o prešetrenie inventarizácie na ZŠ Lednické Rovne , postúpenú obci Krajským školským úradom v Trenčíne

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 01 – 09 / 2006 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak , ako bolo predložené na rokovania OZ
3. Druhý návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2006 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak, ako bol predložený na rokovanie OZ
4. Návrh rozpočtu obe na rok 2007 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak , ako bol predložený na rokovanie OZ. Návrh rozpočtu obce na roky 2008 – 2009 OZ berie na vedomie
5. VZN č. 1 / 2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ
6. Vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku obce v zmysle žiadosti Ledrov spol. s r. o. v rozsahu podľa priloženého zoznamu.
7. Bezplatný prevod vlastníckeho práva na „Čerpaciu stanicu splaškových vôd – Púchovská cesta“, postavenú na par. č. 167/4 v katastrálnom území Horenice z darcu SEWON ECS SLOVAKIA, s.r.o. na obec Lednické Rovne.
8. V zmysle § 5 odst. 1 zákona č. 253 / 1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje starostovi obce Ing. Ľubošovi Savarovi odmenu za náročnosť a kvalitu práce v roku 2006 vo výške jeden a pol násobku mesačného platu.


E. Ukladá

1.Prerokovať pripomienky poslancov a občanov vznesené na tomto rokovaní na ktoré nebolo odpovedané , a na tieto odpovedať písomne, alebo na najbližšom zasadnutí OZ.
2. Kontrolórke obce Ing. Márii Boškovej prešetriť inventarizáciu na ZŠ Eduarda Schreibera v Lednických Rovniach v zmysle listu Krajského školského úradu v Trenčíne.


F. Doporučuje

1. Odoslať list Krajskému školskému úradu v Trenčíne, v ktorom sa poslanci OZ Lednické Rovne dištancujú od obsahu žiadosti na prešetrenie inventarizácie na ZŠ Eduarda Schreibera v Lednických Rovniach.
Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
4 5
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
6
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
7
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
8 9
10
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
11 12 13
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
14
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
    Sklo
Lednické Rovne (Púchov)
15 16
17
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
18 19
    Plasty
Lednické Rovne (Púchov)
20
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
21
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
22 23
24
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
25 26 27
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
28
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
29 30
31
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
1 2
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
3
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
4
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, piatok 28. 1. 2022
sneženie 2 °C 0 °C
sobota 29. 1. sneženie 1/-7 °C
nedeľa 30. 1. rain and snow 4/0 °C
pondelok 31. 1. slabé sneženie 0/-3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6