Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

Pozvánka

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážená pani kontrolórka obce, Vážená pani prokurátorka, touto cestou Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční dňa 4. decembra 2013 /streda/ o 15,00 hod. v zasadačke LEDROV, spol. s r. o. Lednické Rovne

s nasledovným programom :

 

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného 17.9.2013
3./ Prerokovanie protestu prokurátora
4./ Návrh VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne
5./ Čerpanie rozpočtu obce Lednické Rovne za 1 – 9 / 2013
6./ Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k čerpaniu rozpočtu obce Lednické Rovne za 1 – 9 / 2013
7./ Návrh tretej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na r. 2013, vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3
8./ Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu tretej zmeny rozpočtu obce
Lednické Rovne na r. 2013, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3
9./ Návrh VZN č. 2/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení,
zriadených na území obce, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne
10./ Stanovisko komisie na vyhodnotenie návrhov Obchodnej verejnej súťaže, návrh kúpnej
zmluvy na odpredaj výmenníkovej stanice
11./ Návrh a schválenie uznesení OR č. 63 – 67/2013 a 70/2013, zo dňa 27.11. 2013
12./ Diskusia
13./ Návrh a schválenie uznesenia
14./ Záver


V Lednických Rovniach 28.11. 2013


Ing.Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Margita, Arne, Borivoj, Merkéta

Zajtra má meniny Kamil

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:257
TÝŽDEŇ:2599
CELKOM:1830194

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.