Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Uznesenie č. 35/2010

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,
konaného dňa 04.11.2010 o 15,00 hod. v kancelárii prednostu OcÚ Lednické Rovne
___________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO


A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : p. Zita Šlesarová, p. Adela Vráblová


C. Berie na vedomieD. Schvaľuje

1./ Program dnešného zasadnutia OZ


2./
a./ Prijatie investičného úveru vo výške 1 952 000 EUR od Všeobecnej úverovej banky, a.s.
za účelom 1.etapy výstavby skládky komunálneho odpadu v Lednických Rovniach
- zabezpečenie úveru blankozmenkou spoločnosti LEDROV, s.r.o. a dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke
- zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti: dom služieb, zdravotné stredisko, budova
LEDROV a následne po kolaudácii zriadenie záložného práva na predmetnú skládku
- úrokovú sadzbu 1 mesačný EURIBOR plus marža 4,0%p.a., pri použití zdrojov EIB
marža 3,7%p.a.
- čerpanie úveru do 30.6.2011
- splácanie úveru: od 20.9.2011 do 20.8.2017 (72 mesačných splátok, 27 100 €, posledná 27 900 €)
- poplatok za poskytnutie úveru 0,5% zo sumy úveru 9760 EUR splatný po podpise
úverovej zmluvy
- poplatok za vedenie úverového účtu: podľa cenníka VÚB 4,32 € mesačne
- v prípade nedočerpania úveru v stanovenom termíne sa nevyčerpaný zostatok úročí
sadzbou 0,5% p.a.
- ďalšie podmienky úveru:
Predloženie zmluvy o dielo na stavbu skládky s akceptovateľným dodávateľom,
ktorého odsúhlasí VÚB
Platby od odberateľov smerované na účet Dlžníka vo V Ú B
Účet rezervy vedený vo VÚB
Finančný ukazovateľ EBITDA (tvorba zdrojov) každý rok minimálne na úrovni
450 tis. €

b./ Prijatie kontokorentného úveru vo výške 48 000 € od Všeobecnej úverovej banky, a.s.
- zabezpečenie úveru blankozmenkou spoločnosti LEDROV, s.r.o. a dohodou
o vyplňovacom práve k blankozmenke
- zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti: dom služieb, zdravotné stredisko, budova
LEDROV a následne po kolaudácii zriadenie záložného práva na predmetnú skládku
(spoločne s investičným úverom)
- úrokovú sadzbu na kontokorent 1 mesačný EURIBOR plus marža 4,5% p.a.
z vyčerpanej časti
- čerpanie kontokorentu priebežne, 12 mesiacov od podpisu zmluvy
- splácanie jednorazovo do 12 mesiacov od podpisu zmluvy
- záväzkovú províziu 0,5% p.a. z nevyčerpanej časti kontokorentu
- poplatok za poskytnutie kontokorentu 331,90 EUR

3./ Prevod nehnuteľností :
- Dom služieb č.s. 1, postavenom na parcele č. KN-C 420/2 v k. ú. Lednické Rovne vrátane pozemnu
- Zdravotné stredisko č.s. 191, postavenom na parcele č. KN-C 183/62 v k.ú. Lednické
Rovne vrátane pozemku
- Budovu Ledrov, spol. s r.o., č.s. 369, postavenú na parcele č. KN-C 8 v k.ú. Lednické
Rovne vrátane pozemku
do vlastníctva Ledrov spol. s .r. o. 020 61 Lednické Rovne, Schreiberova č. 369

 

 

E. Ukladá

 

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 18. 10. 2021
zamračené 11 °C 6 °C
utorok 19. 10. zamračené 14/6 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 15/8 °C

Kalendár