Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Uznesenie č. 35/2010

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,
konaného dňa 04.11.2010 o 15,00 hod. v kancelárii prednostu OcÚ Lednické Rovne
___________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO


A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : p. Zita Šlesarová, p. Adela Vráblová


C. Berie na vedomieD. Schvaľuje

1./ Program dnešného zasadnutia OZ


2./
a./ Prijatie investičného úveru vo výške 1 952 000 EUR od Všeobecnej úverovej banky, a.s.
za účelom 1.etapy výstavby skládky komunálneho odpadu v Lednických Rovniach
- zabezpečenie úveru blankozmenkou spoločnosti LEDROV, s.r.o. a dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke
- zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti: dom služieb, zdravotné stredisko, budova
LEDROV a následne po kolaudácii zriadenie záložného práva na predmetnú skládku
- úrokovú sadzbu 1 mesačný EURIBOR plus marža 4,0%p.a., pri použití zdrojov EIB
marža 3,7%p.a.
- čerpanie úveru do 30.6.2011
- splácanie úveru: od 20.9.2011 do 20.8.2017 (72 mesačných splátok, 27 100 €, posledná 27 900 €)
- poplatok za poskytnutie úveru 0,5% zo sumy úveru 9760 EUR splatný po podpise
úverovej zmluvy
- poplatok za vedenie úverového účtu: podľa cenníka VÚB 4,32 € mesačne
- v prípade nedočerpania úveru v stanovenom termíne sa nevyčerpaný zostatok úročí
sadzbou 0,5% p.a.
- ďalšie podmienky úveru:
Predloženie zmluvy o dielo na stavbu skládky s akceptovateľným dodávateľom,
ktorého odsúhlasí VÚB
Platby od odberateľov smerované na účet Dlžníka vo V Ú B
Účet rezervy vedený vo VÚB
Finančný ukazovateľ EBITDA (tvorba zdrojov) každý rok minimálne na úrovni
450 tis. €

b./ Prijatie kontokorentného úveru vo výške 48 000 € od Všeobecnej úverovej banky, a.s.
- zabezpečenie úveru blankozmenkou spoločnosti LEDROV, s.r.o. a dohodou
o vyplňovacom práve k blankozmenke
- zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti: dom služieb, zdravotné stredisko, budova
LEDROV a následne po kolaudácii zriadenie záložného práva na predmetnú skládku
(spoločne s investičným úverom)
- úrokovú sadzbu na kontokorent 1 mesačný EURIBOR plus marža 4,5% p.a.
z vyčerpanej časti
- čerpanie kontokorentu priebežne, 12 mesiacov od podpisu zmluvy
- splácanie jednorazovo do 12 mesiacov od podpisu zmluvy
- záväzkovú províziu 0,5% p.a. z nevyčerpanej časti kontokorentu
- poplatok za poskytnutie kontokorentu 331,90 EUR

3./ Prevod nehnuteľností :
- Dom služieb č.s. 1, postavenom na parcele č. KN-C 420/2 v k. ú. Lednické Rovne vrátane pozemnu
- Zdravotné stredisko č.s. 191, postavenom na parcele č. KN-C 183/62 v k.ú. Lednické
Rovne vrátane pozemku
- Budovu Ledrov, spol. s r.o., č.s. 369, postavenú na parcele č. KN-C 8 v k.ú. Lednické
Rovne vrátane pozemku
do vlastníctva Ledrov spol. s .r. o. 020 61 Lednické Rovne, Schreiberova č. 369

 

 

E. Ukladá

 

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
4 5
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
6
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
7
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
8 9
10
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
11 12 13
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
14
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
    Sklo
Lednické Rovne (Púchov)
15 16
17
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
18 19
    Plasty
Lednické Rovne (Púchov)
20
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
21
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
22 23
24
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
25 26 27
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
28
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
29 30
31
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
1 2
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
3
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
4
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 1. 2022
polojasno 2 °C -5 °C
štvrtok 20. 1. sneženie 2/-3 °C
piatok 21. 1. slabé sneženie -2/-6 °C
sobota 22. 1. slabé sneženie -2/-6 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6