Uznesenie

Lednické Rovne

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 3 / 2015

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 29.01.2015   o 17,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11  poslancov,   teda  zasadnutie je uznášania schopné

B.  Volí

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  p. Milan Chudada, p. Štefan Ďurko

 

C.  Berie na vedomie

 

1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 2/2014 zo zasadnutia OZ dňa 15.12.2014

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného  zasadnutia OZ s doplnením bodu 9./ Schválenie odkúpenia nehnuteľnosti od spoločnosti Rona, a.s vedené na LV č. 1149, ostatné body sa posúvajú
 2. V zmysle § 18a odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky, tak ako boli predložené na rokovanie OZ
 3. Do školských rád zástupcov zriaďovateľa nasledovne :

ZŠ -  Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, Ing. Gabriela Brezániová,

         p. Miloš  Holbička

            MŠ – Ing. Gabriela Brezániová, Bc. Juraj Mašlaň

 1. Odvolanie Ing. Dušana Šudíka z funkcie riaditeľa a konateľa spol. Ledrov spol. s. r. o.
 2. Do funkcie riaditeľa a konateľa  spoločnosti  Ledrov, spol. s r. o. Ing. arch. Emila Michálka 
 3. Zámer prebudovania bývalej ZUŠ na športové centrum
 4. Kúpu nehnuteľností   v  k.ú. Lednické Rovne od spoločnosti RONA, a.s. Lednické Rovne, zapísaných na LV č. 1149, a to :
 • Stavba č. s. 204, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KNC 540/9
 • Pozemok parc. č. KNC 540/8   o výmere 3681 m2, zastavané plochy a nádvoria
 • Pozemok parc. č. KNC 540/9   o výmere   629 m2, zastavané plochy a nádvoria
 • Pozemok parc. č. KNC 540/24 o výmere   154 m2, zastavané plochy a nádvoria

za kúpnu cenu 90 800,- €, z toho cena budovy je 79 952,- €,  cena pozemkov o výmere 4 464m2 je 8 928,- € a ostatný nehnuteľný majetok je 1 920,- €

 1. Komisiu na výber hlavného kontrolóra obce v zložení všetkých  poslancov OZ 
 2. Dozornú radu Ledrov, spol. s r.o. v počte 5 členov
 3. Doplnenie Dozornej rady spol. Ledrov, spol. s r.o. o dvoch členov: p. Milan Cinko,

      p. Mária Šlesarová

 1. Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka – ul. Májová v smere od hlavnej cesty k obchodu

 

E.  Vyhlasuje

 

 1. V zmysle § 18a odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň 17. marec 2015 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne.

 

F. Ukladá

 

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 10. 2021
zamračené 13 °C 5 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/8 °C
piatok 22. 10. slabý dážď 10/5 °C

Kalendár