Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 3 / 2015

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 29.01.2015   o 17,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11  poslancov,   teda  zasadnutie je uznášania schopné

B.  Volí

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  p. Milan Chudada, p. Štefan Ďurko

 

C.  Berie na vedomie

 

1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 2/2014 zo zasadnutia OZ dňa 15.12.2014

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného  zasadnutia OZ s doplnením bodu 9./ Schválenie odkúpenia nehnuteľnosti od spoločnosti Rona, a.s vedené na LV č. 1149, ostatné body sa posúvajú
 2. V zmysle § 18a odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky, tak ako boli predložené na rokovanie OZ
 3. Do školských rád zástupcov zriaďovateľa nasledovne :

ZŠ -  Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, Ing. Gabriela Brezániová,

         p. Miloš  Holbička

            MŠ – Ing. Gabriela Brezániová, Bc. Juraj Mašlaň

 1. Odvolanie Ing. Dušana Šudíka z funkcie riaditeľa a konateľa spol. Ledrov spol. s. r. o.
 2. Do funkcie riaditeľa a konateľa  spoločnosti  Ledrov, spol. s r. o. Ing. arch. Emila Michálka 
 3. Zámer prebudovania bývalej ZUŠ na športové centrum
 4. Kúpu nehnuteľností   v  k.ú. Lednické Rovne od spoločnosti RONA, a.s. Lednické Rovne, zapísaných na LV č. 1149, a to :
 • Stavba č. s. 204, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KNC 540/9
 • Pozemok parc. č. KNC 540/8   o výmere 3681 m2, zastavané plochy a nádvoria
 • Pozemok parc. č. KNC 540/9   o výmere   629 m2, zastavané plochy a nádvoria
 • Pozemok parc. č. KNC 540/24 o výmere   154 m2, zastavané plochy a nádvoria

za kúpnu cenu 90 800,- €, z toho cena budovy je 79 952,- €,  cena pozemkov o výmere 4 464m2 je 8 928,- € a ostatný nehnuteľný majetok je 1 920,- €

 1. Komisiu na výber hlavného kontrolóra obce v zložení všetkých  poslancov OZ 
 2. Dozornú radu Ledrov, spol. s r.o. v počte 5 členov
 3. Doplnenie Dozornej rady spol. Ledrov, spol. s r.o. o dvoch členov: p. Milan Cinko,

      p. Mária Šlesarová

 1. Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka – ul. Májová v smere od hlavnej cesty k obchodu

 

E.  Vyhlasuje

 

 1. V zmysle § 18a odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň 17. marec 2015 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne.

 

F. Ukladá

 

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:35
TÝŽDEŇ:2612
CELKOM:1818887

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.