Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážený pán kontrolór obce,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční dňa  28. apríla 2016 / štvrtok/ 

o 16,00 hod. v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 10.03.2016

  3./  Príspevky občanov

  4./  Návrh spôsobu vykonania previerky účtovníctva spol. Ledrov s r. o.

  5./  Pripomienkovanie / doplnenie Programu rozvoja bývania v obci Lednické Rovne

  6./  Návrh VZN č.3/2016 Obce Lednické Rovne, pre ZŠ Eduarda Schreibera a MŠ Lednické   

        Rovne

  7./  Návrh VZN č.4/2016 Obce Lednické Rovne, o parkovaní a státí vozidiel na miestnych  

        komunikáciach a ostatných verejných priestranstvách obce LR

  8./  Návrh VZN č.5/2016 Obce Lednické Rovne, o podmienkach držania psov na území LR

  9./  Návrh VZN č.6/2016 Obce Lednické Rovne, o dodržiavaní čistoty a poriadku na území  

        obce LR

10./  Návrh VZN č.7/2016 Obce Lednické Rovne, o zimnej údržbe ciest , komunikácii,  

        chodníkov a verejných priestranstiev v obci LR

11./  Návrh VZN č.8/2016 Obce Lednické Rovne, Štatút obecnej polície

12./  Návrh Zásad poskytovania jednorazovej finančnej pomoci v obci Lednické Rovne

13./  Návrh druhej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2016, Rozpočtovým 

        opatrením  č. 2

14./  Návrh platu starostu obce

15./  Prerokovanie zmluvy o prenájme nebytových priestorov Slovenskej sporiteľni

16./  Prerokovanie žiadostí komisie ŽP, dopravy a výstavby

17./  Členstvo v „Združení obcí Lednicko-rovnianskeho regiónu“

18./  Rôzne

19./  Návrh a schválenie uznesenia

20./  Záver

 

 V Lednických Rovniach 20.4. 2016

 

                                                                                     Mgr. Marian Horečný                                                                                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Daniel, Dan, Dalina

Zajtra má meniny Magdaléna, Magda, Mahuliena, Majda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:34
TÝŽDEŇ:3178
CELKOM:1834178

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.