Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

Pozvánka

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážená pani kontrolórka obce,
touto cestou Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2014 /streda / o 15,00 hod. v zasadačke LEDROV s. r. o. Lednické Rovne

 

s nasledovným programom :

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného 29.04.2014
3./ Správa starostu obce o činnosti obecného úradu od konania posledného zastupiteľstva
4./ Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2013 a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2013 obce Lednické Rovne
5./ Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k záverečnému účtu obce za rok 2013
6./ Návrh druhej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na r. 2014, vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2
7./ Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu druhej zmeny rozpočtu obce
Lednické Rovne na r. 2014, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2
8./ Návrh VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Lednické Rovne
9./ Návrh a schválenie zmluvy na Infocentrum
10./ Návrh na udelenie pamätných plakiet a ďakovných listov
11./ Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2014
12./ Plat starostu obce
13./ Výkup pozemkov
14./ Návrh bytovej komisie na pridelenie bytov
15./ Rôzne
16./ Diskusia
17./ Návrh a schválenie uznesenia
18./ Záver


V Lednických Rovniach 18.06. 2014


Ing.Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:191
TÝŽDEŇ:2199
CELKOM:1833199

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.