Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

U Z N E S E N I E č. 16 / 2008

 

Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 24.7.2008
o 12,30 hod. v kancelárií prednostu OcÚ Lednické Rovne
___________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Ivan Salay a Jaroslav Savara

C. Schvaľuje

1. Program dnešného mimoriadneho zasadnutia OZ


2.
a./ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Podstránie – Lednické Rovne – zníženie záťaže na životné prostredie“ v rámci Operačného programu Životné prostredie - opatrenie 4. 5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, ktorý bude realizovať obec Lednické Rovne ako stavebník v zmysle právoplatného integrovaného povolenie vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, inšpektorátom životného prostredia Žilina č. 928 / 770170103 - Z1 / 208 - G1 z 17.03.2005. Celková výška danej investície predstavuje SKK 107 555 711,01,-
b./ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c./ zabezpečenie spolufinancovania projektu počas jeho realizácie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu v rozsahu minimálne SKK 5 166 465,55,- z prostriedkov úverového limitu poskytnutého Dexia bankou Slovensko a.s. , so sídlom v Žiline, Hodžova 11.
d./ spolufinancovanie projektu z poskytnutého univerzálneho úveru Dexia Komunál , schváleného uznesením OZ č. 10 / 2007 – D / 11

3.
a./ predloženie žiadodosti o NFP OPZP v rámci opatrenia 4. 1.- Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu , na realizáciu projektu : „Zberný dvor Lednické Rovne“, ktorý je realizovaný pre obec Lednické Rovne a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lednické Rovne.
b./ výšku celkových výdavkov na projekt v sume 10 987 315 ,- Sk
c./ spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt , t. j. 549 366 ,- Sk
d./ spolufinancovanie projektu je zabezpečené z vlastných rozpočtových prostriedkov obce.

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
4 5
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
6
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
7
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
8 9
10
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
11 12 13
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
14
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
    Sklo
Lednické Rovne (Púchov)
15 16
17
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
18 19
    Plasty
Lednické Rovne (Púchov)
20
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
21
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
22 23
24
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
25 26 27
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
28
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
29 30
31
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
1 2
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
3
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
4
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, piatok 28. 1. 2022
sneženie 2 °C 0 °C
sobota 29. 1. sneženie 1/-7 °C
nedeľa 30. 1. rain and snow 4/0 °C
pondelok 31. 1. slabé sneženie 0/-3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6