Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIE č.19

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 24.01.2013 o 14,30 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne
___________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné


B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Lenka Masná, Ing. Ján Vozárik


C. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ dňa 14.12.2012.
2. Stanovisko kontrolórky obce k dodržaniu podmienok na prijatie zdrojov financovania na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ.
3. Informáciu starostu obce a predložený protokol o výsledku kontroly Najvyššieho
kontrolného úradu SR, vykonanej v období 05.10.2012 – 30.11.2012 na tunajšom obecnom úrade a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov z uvedenej kontroly.
4. Informáciu riaditeľa spol. Ledrov, s.r.o., Lednické Rovne o uzatvorení Skládky
Podstránie, na základe predbežného opatrenia, ako bolo predložené Ing. Šudíkom.
5. Pripomienky poslancov a občanov obce


D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. Čerpanie úveru vo výške 320 869,19 € na financovanie nenávratného finančného
príspevku (NFP) - na projekt „Rekonštrukcia Námestia slobody, Lednické Rovne“ zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., s ručením blankozmenkou obce Lednické Rovne a schválenú úpravu rozpočtu obce o požadovaný úver.
3. Čerpanie úveru vo výške 19 726,16 € na financovanie vlastných zdrojov na projekt
„Rekonštrukcia Námestia slobody, Lednické Rovne“ zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., s ručením blankozmenkou obce Lednické Rovne a schválenú úpravu rozpočtu obce o požadovaný úver.
4. Čerpanie úveru vo výške 75 136,41 € na financovanie nenávratného finančného príspevku (NFP) - na projekt „Rekonštrukcia Námestia slobody, Lednické Rovne – objekt verejné osvetlenie“ zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., s ručením blankozmenkou obce Lednické Rovne a schválenú úpravu rozpočtu obce o požadovaný úver.

5. Čerpanie úveru vo výške 15 027,28 € na financovanie vlastných zdrojov na projekt
„Rekonštrukcia Námestia slobody, Lednické Rovne – objekt verejné osvetlenie“ zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., s ručením blankozmenkou obce Lednické Rovne a schválenú úpravu rozpočtu obce o požadovaný úver.
6. Prvú zmenu rozpočtu obce vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.1 v zmysle uznesenia OZ č. 19/2013 – D/2 a č. 19/2013 –D/3 zo dňa 24.01.2013


F. Ukladá

1. Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky, na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí, alebo na ne odpovedať písomne.
Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Margita, Arne, Borivoj, Merkéta

Zajtra má meniny Kamil

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:264
TÝŽDEŇ:2606
CELKOM:1830201

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.