Uznesenie

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 11 / 2015

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 21.10.2015     o 17,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

 1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9  poslancov ,  teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

 1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Gabriela Brezániová a Ing. Stanislav Backo

 

C.  Berie na vedomie

   

1.  Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 10/2015 zo zasadnutia dňa 02.10.2015.

2.  Návrh odpredaja pozemkov pod príjazdovú komunikáciu, z toho dôvodu, že komunikáciu

     nemožno realizovať bez celkového právneho usporiadania pozemkov pod projektovanou

     komunikáciou.

3.  Zmluvu o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

4.  Správu starostu obce o činnosti obecného úradu

 

D. Schvaľuje

 

1.  Program dnešného  zasadnutia OZ s doplnením bodu 3./ Príspevky od občanov, ostatné

     body sa posúvajú.

2.  V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník  rozpravy  môže  mať  faktickú  poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako

     2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.

3.  Siedmu zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2015, vrátane programov     a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 7, tak ako bolo predložené na  rokovanie OZ.     

4.  Zaradenie obce Lednické Rovne do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie (MAS), IČO: 42 025 257, pre programovacie obdobie 2014 – 2020 a implementáciu stratégie CLLD na svojom území.

5. Odporúčanie valnému zhromaždeniu spoločnosti Ledrov, spol. s. r. o. v reštrukturalizácií, aby došlo k schváleniu Zmluvy o predaji časti podniku, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

6.  Prenájom pozemku na cintoríne Lednické Rovne, parc. č. 87/2 v k. ú. Lednické Rovne vo výmere 1m2. Výška prenájmu je 58,40 € za  1 m2 ročne. Ostatné dojednania, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

7.  Návrh p. Miloša Holbičku o ukončení diskusie v bode 6./

 

E. Neschvaľuje

 

  1. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka na zmenu uznesenia č. 10/2015 v bode

D./ Schvaľuje – doplniť, že šiesta zmena rozpočtu sa týka pôžičky 25 tis.€ spoločnosti Ledrov. 

  1. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka o zmene výšky prenájmu 1m2 pozemku pod automat na kahance na cintoríne v Lednických  Rovniach  na sumu  500,-€/ m2 za rok.
  2.  

 

E. Ukladá

 

1.

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
4 5
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
6
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
7
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
8 9
10
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
11 12 13
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
14
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
    Sklo
Lednické Rovne (Púchov)
15 16
17
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
18 19
    Plasty
Lednické Rovne (Púchov)
20
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
21
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
22 23
24
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
25 26 27
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
28
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
29 30
31
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
1 2
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
3
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
4
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, piatok 28. 1. 2022
sneženie 2 °C 0 °C
sobota 29. 1. sneženie 1/-7 °C
nedeľa 30. 1. rain and snow 4/0 °C
pondelok 31. 1. slabé sneženie 0/-3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6