Uznesenie

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 11 / 2015

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 21.10.2015     o 17,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

 1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9  poslancov ,  teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

 1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Gabriela Brezániová a Ing. Stanislav Backo

 

C.  Berie na vedomie

   

1.  Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 10/2015 zo zasadnutia dňa 02.10.2015.

2.  Návrh odpredaja pozemkov pod príjazdovú komunikáciu, z toho dôvodu, že komunikáciu

     nemožno realizovať bez celkového právneho usporiadania pozemkov pod projektovanou

     komunikáciou.

3.  Zmluvu o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

4.  Správu starostu obce o činnosti obecného úradu

 

D. Schvaľuje

 

1.  Program dnešného  zasadnutia OZ s doplnením bodu 3./ Príspevky od občanov, ostatné

     body sa posúvajú.

2.  V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník  rozpravy  môže  mať  faktickú  poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako

     2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.

3.  Siedmu zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2015, vrátane programov     a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 7, tak ako bolo predložené na  rokovanie OZ.     

4.  Zaradenie obce Lednické Rovne do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie (MAS), IČO: 42 025 257, pre programovacie obdobie 2014 – 2020 a implementáciu stratégie CLLD na svojom území.

5. Odporúčanie valnému zhromaždeniu spoločnosti Ledrov, spol. s. r. o. v reštrukturalizácií, aby došlo k schváleniu Zmluvy o predaji časti podniku, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

6.  Prenájom pozemku na cintoríne Lednické Rovne, parc. č. 87/2 v k. ú. Lednické Rovne vo výmere 1m2. Výška prenájmu je 58,40 € za  1 m2 ročne. Ostatné dojednania, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

7.  Návrh p. Miloša Holbičku o ukončení diskusie v bode 6./

 

E. Neschvaľuje

 

  1. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka na zmenu uznesenia č. 10/2015 v bode

D./ Schvaľuje – doplniť, že šiesta zmena rozpočtu sa týka pôžičky 25 tis.€ spoločnosti Ledrov. 

  1. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka o zmene výšky prenájmu 1m2 pozemku pod automat na kahance na cintoríne v Lednických  Rovniach  na sumu  500,-€/ m2 za rok.
  2.  

 

E. Ukladá

 

1.

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 10. 2021
zamračené 13 °C 5 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/8 °C
piatok 22. 10. slabý dážď 10/5 °C

Kalendár