Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Uznesenie č. 1/2011

 

 

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,
konaného dňa 16.12.2010 o 15,00 hod. v KD Lednické Rovne
___________________________________________________________________________

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO


A. Berie na vedomie :

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Lednické Rovne
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce

 

B. Konštatuje, že :

1. Z celkového počtu 11 novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov
2. Novozvolený starosta obce Ing. Ľuboš Savara zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
3. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva :
Capák Zdenek
Havránek Ján MVDr.
Hollanová Lenka Ing.
Horečný Marián Bc.
Janovec Vladimír
Ježová Eva Bc.
Karasová Janka
Kasár Ivan Mgr.
Savara Jaroslav
Šlesárová Mária
Vozárik Ján Ing.
Zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva okrem poslanca

C. Zriaďuje :

1. Obecnú radu v počte 5 členov
2. Komisie a to :
- finančno-majetkovo-likvidačnú
- sociálno-zdravotnú
- verejného poriadku
- stavebnú komisiu a životného prostredia
- komisiu pre školstvo, kultúru a šport
- bytovú komisiu
- komisiu pre občianske záležitosti

D. Schvaľuje :

Starosta obce v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o Oobecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov poveruje zastupovaním starostu Bc. Mariána Horečného.

 

E. Volí :

1. čenov volebnej komisie v zložení : MVDr. Ján Havránek, Bc. Eva Ježová
2. Členov návrhovej komisie v zložení : Jaroslav Savara, Zdenek Capák
3. Členov mandátovej komisie v zložení : Ing. Lenka Hollanová, Ing. Ján Vozárik
4.Členov obecnej rady v zložení : Bc. Marián Horečný, Ing. Ján Vozárik, Mgr. Ivan Kasár, MVDr. Ján Havránek, Janka Karasová
5. Sobášiacich v zložení : Ing. Ľuboš Savara, Mgr. Ivan Kasár, Bc. Marián Horečný
6. Predsedov komisií v zložení :
Finančno-majetkovo-likvidačná : predseda Karasová Janka
Sociálno-zdravotná : predseda Ježová Eva Bc.
Verejného poriadku : predseda Janovec Vladimír
Stavebná a ŽP : predseda Havránek Ján MVDr.
Škostvo, kultúra a šport : predseda Ing. Vozárik Ján
Bytová : predseda Savara Jaroslav
Občianske záležitosti : predseda Šlesárová Mária

F. Určuje :

1. Mesačný plat starostu obce vo výške : Právne postavenie a platové pomery starostu obce upravujú zákony Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. , č. 374/1994 Z.z. , č. 172/1998 Z.z. , č. 453/2001 Z.z., č. 289/2002 Z.z. a č. 460/2008 Z.z. V zmysle uvedených zákonov patrí starostovi minimálny plat , ktorý je súčinom priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva SR za predchádzajúci rok a násobku podľa § 4 ods.koeficient744,50 x 2,41 = 1.794,25

Podľa § 4 odseku 2 zákona č. 172/1998 Z.z. obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento plat rozhodnutím zvýšiť o 1,7 násobok1794,25 x 1,7 = 3.051

Podľa § 5 možno poskytovať starostovi odmeny až do výšky 50%. O poskytnutí odmien rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Mesačný plat zástupcu starostu obce vo výške : 45% mesačného platu starostu obce

G. Ukladá :
1. Predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie OR a OZ návrhy na členov komisií

 

 

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
4 5
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
6
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
7
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
8 9
10
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
11 12 13
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
14
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
    Sklo
Lednické Rovne (Púchov)
15 16
17
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
18 19
    Plasty
Lednické Rovne (Púchov)
20
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
21
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
22 23
24
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
25 26 27
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
28
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
29 30
31
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
1 2
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
3
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
4
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 1. 2022
polojasno 2 °C -5 °C
štvrtok 20. 1. sneženie 2/-3 °C
piatok 21. 1. slabé sneženie -2/-6 °C
sobota 22. 1. slabé sneženie -2/-6 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6