Pozvánka

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Pozvánka

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážená pani kontrolórka obce,
touto cestou Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční dňa 16. 12. 2008 / pondelok / o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

s nasledovným programom :

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného 20.10.2008
3./ Správa starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ
4./ Druhý návrh úpravy rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2008
5./ Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k druhému návrhu úpravy rozpočtu obce
Lednické Rovne na rok 2008
6./ Návrh VZN č. 1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné
stavebné odpady na území obce Lednické Rovne
7./ Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2009, 2010, 2011
8./ Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické
Rovne na roky 2009, 2010, 2011
9./ Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na prvý polrok 2009
10./ Návrh vyradenia majetku obce Lednické Rovne z evidencie
11./ Prerokovanie a schválenie uznesení OR zo dňa 8. 12. 2008
12./ Správa náčelníka ObP Lednické Rovne o činnosti od posledného zasadnutia OZ
13./ Diskusia
14./ Návrh a schválenie uznesenia
15./ Záver

 

V Lednických Rovniach 9.12.2008

 


Ing.Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 10. 2021
zamračené 13 °C 5 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/8 °C
piatok 22. 10. slabý dážď 10/5 °C

Kalendár