Pozvánka

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážený pán kontrolór obce,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční dňa  14. decembra 2015 / pondelok/ 

o 16,00 hod. v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 19.11.2015

  3./  Čerpanie rozpočtu obce za 1 – 9 / 2015

  4./  Návrh ôsmej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne

  5./  Stanovisko kontrolóra obce k čerpaniu rozpočtu obce za 1 – 9 / 2015

  6./  Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky   2016, 2017 a 2018

  7./  Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky   2016, 

        2017 a 2018

  8./  Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické 

        Rovne na roky 2016, 2017 a 2018

  9./  Návrh VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné  

        stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

10./  Návrh VZN č. 2/2016 o  financovaní  materskej školy a školských zariadení, 

        zriadených na  území obce, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

11./  Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 5/2008

12./  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lednické Rovne

13./  Prerokovanie zámeru prenajať pozemok obce – Megawaste s. r. o.

14./  Prerokovanie návrhu Nájomnej zmluvy na Fitnes centrum

15./  Vyhodnotenie Výstavy fotografií o Obci Lednické Rovne

16./  Návrh Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OZ Lednické Rovne

17./  Vzdanie sa odmeny poslanca OZ

18./  Návrh platu starostu obce a zástupcu starostu obce

19./  Návrh plánu zasadnutia OZ v roku 2016

20./  Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016

21./  Prerokovanie žiadosti p. Štefinovej

22./  Prerokovanie žiadosti p. Mikulu

23./  Prerokovanie žiadosti p. Mončeka

24./  Prerokovanie žiadosti DCA Therm

25./  Prerokovanie žiadosti Slovenská sporiteľňa

26./  Rôzne

27./  Návrh a schválenie uznesenia

28./  Záver

 

 V Lednických Rovniach 4.12. 2015

 

                                                                                    Mgr. Marian Horečný                                                                                                                                                                       starosta obce

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
4 5
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
6
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
7
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
8 9
10
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
11 12 13
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
14
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
    Sklo
Lednické Rovne (Púchov)
15 16
17
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
18 19
    Plasty
Lednické Rovne (Púchov)
20
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
21
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
22 23
24
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
25 26 27
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
28
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
29 30
31
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
1 2
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
3
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
4
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, piatok 28. 1. 2022
sneženie 2 °C 0 °C
sobota 29. 1. sneženie 1/-7 °C
nedeľa 30. 1. rain and snow 4/0 °C
pondelok 31. 1. slabé sneženie 0/-3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6