Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

UZNESENIE č.18

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 14.12.2012 o 14,30 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne
_______________________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO


A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Bc. Eva Ježová, p. Mária Šlesárová


C. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ dňa 28.11.2012.
2. Viacročný rozpočet obce Lednické Rovne na roky 2014 a 2015, vrátane programov
a podprogramov v jeho príjmovej aj výdavkovej časti, tak ako bol predložený na
rokovanie OZ.
3. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2013, 2014, 2015
4. Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2014 – 2015, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.
5. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od zasadnutia OZ konaného 22. 5. 2012

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné
stavebné odpady na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na
rokovanie OZ.
3. Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2013, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej aj výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.
4. Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2013, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.
5. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na prvý polrok 2013, tak ako bol predložený na
rokovanie OZ.


E. Ukladá

1. Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí, alebo na ne odpovedať písomne.
2. Náčelníkovi ObP Led.Rovne predložiť do najbližšieho zasadnutia OZ návrh riešenia dopravnej situácie s navrhovanými opatreniami.

 

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 18. 10. 2021
zamračené 11 °C 6 °C
utorok 19. 10. zamračené 14/6 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 15/8 °C

Kalendár