Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIE č.18

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 14.12.2012 o 14,30 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne
_______________________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO


A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Bc. Eva Ježová, p. Mária Šlesárová


C. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ dňa 28.11.2012.
2. Viacročný rozpočet obce Lednické Rovne na roky 2014 a 2015, vrátane programov
a podprogramov v jeho príjmovej aj výdavkovej časti, tak ako bol predložený na
rokovanie OZ.
3. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2013, 2014, 2015
4. Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2014 – 2015, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.
5. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od zasadnutia OZ konaného 22. 5. 2012

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné
stavebné odpady na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na
rokovanie OZ.
3. Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2013, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej aj výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.
4. Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2013, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.
5. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na prvý polrok 2013, tak ako bol predložený na
rokovanie OZ.


E. Ukladá

1. Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí, alebo na ne odpovedať písomne.
2. Náčelníkovi ObP Led.Rovne predložiť do najbližšieho zasadnutia OZ návrh riešenia dopravnej situácie s navrhovanými opatreniami.

 

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:129
TÝŽDEŇ:3133
CELKOM:1802474

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.