Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

Pozvánka

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážená pani kontrolórka obce,
touto cestou Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2011 / streda / o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

s nasledovným programom :

 

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného 15.6.2011
a mimoriadnych OZ, konaných 15.8.2011, 22.9.2011 a 18.10.2011
3./ Správa starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ, konaného 15.6.2011
4./ Návrh VZN č. 3/2011 o určení názvov ulíc v časti obce Lednické Rovne
5./ Návrh VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne
6./ Doplnok č. 2 k VZN č. 5/2008 Obce Lednické Rovne
7./ Čerpanie rozpočtu obce Lednické Rovne za obdobie 1 – 9 / 2011
a prvý návrh úpravy rozpočtu obce Lednické Rovne na r. 2011
8./ Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k čerpaniu rozpočtu obce a k prvému
návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2011
9./ Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2012, 2013 a 2014
10./ Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2012, 2013 a 2014
11./ Plán kontrolnej činnosti na r. 2012
12./ Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku
13./ Návrh a schválenie uznesení OR č. 21 - 31 / 2011
14./ Správa náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného zasadnutia OZ,
konaného 15.6.2011
15./ Diskusia
16./ Návrh a schválenie uznesenia
17./ ZáverV Lednických Rovniach 8.12.2011


Ing.Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:152
TÝŽDEŇ:3156
CELKOM:1802497

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.