Pozvánka

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Pozvánka

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážená pani kontrolórka obce,
touto cestou Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2011 / streda / o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

s nasledovným programom :

 

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného 15.6.2011
a mimoriadnych OZ, konaných 15.8.2011, 22.9.2011 a 18.10.2011
3./ Správa starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ, konaného 15.6.2011
4./ Návrh VZN č. 3/2011 o určení názvov ulíc v časti obce Lednické Rovne
5./ Návrh VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne
6./ Doplnok č. 2 k VZN č. 5/2008 Obce Lednické Rovne
7./ Čerpanie rozpočtu obce Lednické Rovne za obdobie 1 – 9 / 2011
a prvý návrh úpravy rozpočtu obce Lednické Rovne na r. 2011
8./ Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k čerpaniu rozpočtu obce a k prvému
návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2011
9./ Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2012, 2013 a 2014
10./ Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2012, 2013 a 2014
11./ Plán kontrolnej činnosti na r. 2012
12./ Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku
13./ Návrh a schválenie uznesení OR č. 21 - 31 / 2011
14./ Správa náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného zasadnutia OZ,
konaného 15.6.2011
15./ Diskusia
16./ Návrh a schválenie uznesenia
17./ ZáverV Lednických Rovniach 8.12.2011


Ing.Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 18. 10. 2021
zamračené 11 °C 6 °C
utorok 19. 10. zamračené 14/6 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 15/8 °C

Kalendár