Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

Uznesenie č. 2/2011

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,
konaného dňa 01.03.2011 o 15,00 hod. v priestoroch KD Lednické Rovne
___________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO


A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Vladimír Janovec a Zdeniek Capák


C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 16.12.2010
2. Správu kontrolórky obce o činnosti za rok 2010
3. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného zasadnutia OZ

D. Schvaľuje

1. Štatút obce Lednické Rovne v znení tak , ako bol predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva.
2. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Lednické Rovne v znení tak , ako bol predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva.
3. VZN č. 2/2011 O odpadoch v znení tak , ako bolo predložené na rokovanie obecného zastupiteľstva.
4. Návrh Oddelenia výstavby a ŽP OcÚ Lednické Rovne , ktorým sa povoľuje umiestnenie stavieb elektrických a plynových prípojok k polyfunkčnému objektu „Barek – Slabý“ (pri čerpacej stanici Slovnaft v Lednických Rovniach) , elektrických vedení a zariadení k novostavbám rodinných domov na ul. U duba a pre ZO Biele Hliny, na pozemkoch vo vlastníctve obce Lednické Rovne a zriadenie vecného bremena v prospech vlastníka vedení a zariadení bezodplatne, za podmienok dodržania príslušných predpisov .
5. Pridelenie 3 – izbového bytu č. 11 na 1-vom poschodí bytového domu č.s. 248/27 v časti Súhradka, žiadateľom Ondráško Štefan a manželka Eva Ondrášková., bytom 020 61 Lednické Rovne, Staré Dvory č. 73/8.
6. Pridelenie 3 – izbového bytu č. 16 na 3 – ťom poschodí bytového domu č.s. 248/27 v časti Súhradka, žiadateľom Mucska Marcel a družka Alena Žúborová, bytom 020 61 Lednické Rovne, Súhradka č.248.
7. Pridelenie 3 – izbového bytu č. 15 na 3 – ťom poschodí bytového domu č.s. 247/21 v časti Súhradka žiadateľom Mičuda Pavol a manželka Mičudová Alica, bytom 020 61 Lednické Rovne č. 248.
8. Pridelenie 3 – izbového bytu č. 12 na 1 – vom poschodí bytového domu č.s. 248/27 v časti Súhradka, žiadateľke Danke Vráblovej, bytom Streženice, 020 01 Púchov.

9. Delegovanie poslancov OZ Lednické Rovne do Školskej rady pri MŠ Lednické Rovne v zložení Karasová Janka a Ing. Hollanová Lenka.
10. Zloženie komisií , zriadených pri OZ Lednické Rovne :

Komisia FML – predseda Janka Karasová, tajomník Mgr. Mária Balážová, členovia Ing. Lenka Hollanová, Jaroslav Savara a Zdenek Capák


Komisia sociálne zdravotná – predseda Bc. Eva Ježová, tajomník Anna Rodová, členovia Mária Zemanová, Adela Vráblová , Helena Fajtová a Mária Šlesárová


Komisia verejného poriadku – predseda Vladimír Janovec, tajomník Katarína Dejová, členovia Bc. Marián Horečný, Ivan Dohňanský a JUDr. Ľubor Chutko


Komisia stavebná a ŽP – predseda MVDr. Ján Havránek, tajomník Bc. Jana Kurtiová, členovia Bc. Marián Horečný, Janka Karasová, Ing. Margita Kopačková a Karol Backo


Komisia školstvo a kultúra – predseda Ing. Ján Vozárik, tajomník Bc. Eva Kucejová, členovia Mgr. Ivan Kasár, Anna Zbínová a Mgr. Ľuba Potočná


Komisia bytová – predseda Jaroslav Savara, tajomník Katarína Dejová, členovia Viera Turzová, Ing. Lenka Hollanová a Mgr. Ivan Kasár


Komisia pre občianske záležitosti – predseda Mária Šlesárová, tajomník Anna Rodová, členovia Bc. Marián Horečný, Mgr. Janka Kamenická a Viera Schwambergerová

 

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:27
TÝŽDEŇ:2604
CELKOM:1818879

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.