Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Uznesenie č. 2/2011

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,
konaného dňa 01.03.2011 o 15,00 hod. v priestoroch KD Lednické Rovne
___________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO


A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Vladimír Janovec a Zdeniek Capák


C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 16.12.2010
2. Správu kontrolórky obce o činnosti za rok 2010
3. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného zasadnutia OZ

D. Schvaľuje

1. Štatút obce Lednické Rovne v znení tak , ako bol predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva.
2. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Lednické Rovne v znení tak , ako bol predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva.
3. VZN č. 2/2011 O odpadoch v znení tak , ako bolo predložené na rokovanie obecného zastupiteľstva.
4. Návrh Oddelenia výstavby a ŽP OcÚ Lednické Rovne , ktorým sa povoľuje umiestnenie stavieb elektrických a plynových prípojok k polyfunkčnému objektu „Barek – Slabý“ (pri čerpacej stanici Slovnaft v Lednických Rovniach) , elektrických vedení a zariadení k novostavbám rodinných domov na ul. U duba a pre ZO Biele Hliny, na pozemkoch vo vlastníctve obce Lednické Rovne a zriadenie vecného bremena v prospech vlastníka vedení a zariadení bezodplatne, za podmienok dodržania príslušných predpisov .
5. Pridelenie 3 – izbového bytu č. 11 na 1-vom poschodí bytového domu č.s. 248/27 v časti Súhradka, žiadateľom Ondráško Štefan a manželka Eva Ondrášková., bytom 020 61 Lednické Rovne, Staré Dvory č. 73/8.
6. Pridelenie 3 – izbového bytu č. 16 na 3 – ťom poschodí bytového domu č.s. 248/27 v časti Súhradka, žiadateľom Mucska Marcel a družka Alena Žúborová, bytom 020 61 Lednické Rovne, Súhradka č.248.
7. Pridelenie 3 – izbového bytu č. 15 na 3 – ťom poschodí bytového domu č.s. 247/21 v časti Súhradka žiadateľom Mičuda Pavol a manželka Mičudová Alica, bytom 020 61 Lednické Rovne č. 248.
8. Pridelenie 3 – izbového bytu č. 12 na 1 – vom poschodí bytového domu č.s. 248/27 v časti Súhradka, žiadateľke Danke Vráblovej, bytom Streženice, 020 01 Púchov.

9. Delegovanie poslancov OZ Lednické Rovne do Školskej rady pri MŠ Lednické Rovne v zložení Karasová Janka a Ing. Hollanová Lenka.
10. Zloženie komisií , zriadených pri OZ Lednické Rovne :

Komisia FML – predseda Janka Karasová, tajomník Mgr. Mária Balážová, členovia Ing. Lenka Hollanová, Jaroslav Savara a Zdenek Capák


Komisia sociálne zdravotná – predseda Bc. Eva Ježová, tajomník Anna Rodová, členovia Mária Zemanová, Adela Vráblová , Helena Fajtová a Mária Šlesárová


Komisia verejného poriadku – predseda Vladimír Janovec, tajomník Katarína Dejová, členovia Bc. Marián Horečný, Ivan Dohňanský a JUDr. Ľubor Chutko


Komisia stavebná a ŽP – predseda MVDr. Ján Havránek, tajomník Bc. Jana Kurtiová, členovia Bc. Marián Horečný, Janka Karasová, Ing. Margita Kopačková a Karol Backo


Komisia školstvo a kultúra – predseda Ing. Ján Vozárik, tajomník Bc. Eva Kucejová, členovia Mgr. Ivan Kasár, Anna Zbínová a Mgr. Ľuba Potočná


Komisia bytová – predseda Jaroslav Savara, tajomník Katarína Dejová, členovia Viera Turzová, Ing. Lenka Hollanová a Mgr. Ivan Kasár


Komisia pre občianske záležitosti – predseda Mária Šlesárová, tajomník Anna Rodová, členovia Bc. Marián Horečný, Mgr. Janka Kamenická a Viera Schwambergerová

 

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 10. 2021
slabý dážď 16 °C 7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/9 °C
piatok 22. 10. mierny dážď 11/5 °C
sobota 23. 10. slabý dážď 9/3 °C

Kalendár