Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

Uznesenie č. 3/2011

 

Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,
konaného dňa 11.04.2011 o 15,00 hod. v kancelárii prednostu OcÚ Lednické Rovne
___________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO


A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Hollanová Lenka , Janovec Vladimír


C. Berie na vedomie

1. Informáciu o návrhu zmluvy , predloženého Stredoslovenskou energetikou – Distribúcia , a. s. Žilina , vo veci preložky elektroenergetického zariadenia na Námestí slobody v Lednických Rovniach, predloženú Ing. Margitou Kopačkovou.

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného mimoriadneho zasadnutia OZ
2. Čerpanie úveru vo výške 413 249,00 € na neoprávnené výdavky projekt ROP : „Rekonštrukcia Námestia slobody v Lednické Rovne“ zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. , s ručením blankozmenkou obce Lednické Rovne.
3. Čerpanie úveru vo výške 29 745,00 € na neoprávnené výdavky na projekt „Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce Lednické Rovne“ zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky , a. s. , s ručením blankozmenkou obce Lednické Rovne.
4. Bezplatný prevod preložky rozvodných zariadení SSE – D a.s. , SO 601 stavby „Rekonštrukcia Námestia slobody v Lednických Rovniach“ vlastníkovi zariadení Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. ulica Republiky 5 , Žilina v dohodnutej cene 52 195,00 € s DPH , v zmysle zmluvy o preložke s SSE – D a.s. Žilina.
5. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce v prospech vlastníka rozvodových zariadení Stredoslovenská energetika – Distribúcia , a. s. ulica Republiky 5 , Žilina v zmysle projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia Námestia slobody v Lednických Rovniach“.

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:210
TÝŽDEŇ:660
CELKOM:1803662

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.