Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Uznesenie č. 3/2011

 

Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,
konaného dňa 11.04.2011 o 15,00 hod. v kancelárii prednostu OcÚ Lednické Rovne
___________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO


A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Hollanová Lenka , Janovec Vladimír


C. Berie na vedomie

1. Informáciu o návrhu zmluvy , predloženého Stredoslovenskou energetikou – Distribúcia , a. s. Žilina , vo veci preložky elektroenergetického zariadenia na Námestí slobody v Lednických Rovniach, predloženú Ing. Margitou Kopačkovou.

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného mimoriadneho zasadnutia OZ
2. Čerpanie úveru vo výške 413 249,00 € na neoprávnené výdavky projekt ROP : „Rekonštrukcia Námestia slobody v Lednické Rovne“ zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. , s ručením blankozmenkou obce Lednické Rovne.
3. Čerpanie úveru vo výške 29 745,00 € na neoprávnené výdavky na projekt „Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce Lednické Rovne“ zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky , a. s. , s ručením blankozmenkou obce Lednické Rovne.
4. Bezplatný prevod preložky rozvodných zariadení SSE – D a.s. , SO 601 stavby „Rekonštrukcia Námestia slobody v Lednických Rovniach“ vlastníkovi zariadení Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. ulica Republiky 5 , Žilina v dohodnutej cene 52 195,00 € s DPH , v zmysle zmluvy o preložke s SSE – D a.s. Žilina.
5. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce v prospech vlastníka rozvodových zariadení Stredoslovenská energetika – Distribúcia , a. s. ulica Republiky 5 , Žilina v zmysle projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia Námestia slobody v Lednických Rovniach“.

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 1. 2020
3 °C -3 °C
utorok 28. 1. 1/0 °C
streda 29. 1. 0/-3 °C
štvrtok 30. 1. 0/-4 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2