Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Uznesenie č. 3/2011

 

Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,
konaného dňa 11.04.2011 o 15,00 hod. v kancelárii prednostu OcÚ Lednické Rovne
___________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO


A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Hollanová Lenka , Janovec Vladimír


C. Berie na vedomie

1. Informáciu o návrhu zmluvy , predloženého Stredoslovenskou energetikou – Distribúcia , a. s. Žilina , vo veci preložky elektroenergetického zariadenia na Námestí slobody v Lednických Rovniach, predloženú Ing. Margitou Kopačkovou.

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného mimoriadneho zasadnutia OZ
2. Čerpanie úveru vo výške 413 249,00 € na neoprávnené výdavky projekt ROP : „Rekonštrukcia Námestia slobody v Lednické Rovne“ zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. , s ručením blankozmenkou obce Lednické Rovne.
3. Čerpanie úveru vo výške 29 745,00 € na neoprávnené výdavky na projekt „Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce Lednické Rovne“ zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky , a. s. , s ručením blankozmenkou obce Lednické Rovne.
4. Bezplatný prevod preložky rozvodných zariadení SSE – D a.s. , SO 601 stavby „Rekonštrukcia Námestia slobody v Lednických Rovniach“ vlastníkovi zariadení Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. ulica Republiky 5 , Žilina v dohodnutej cene 52 195,00 € s DPH , v zmysle zmluvy o preložke s SSE – D a.s. Žilina.
5. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce v prospech vlastníka rozvodových zariadení Stredoslovenská energetika – Distribúcia , a. s. ulica Republiky 5 , Žilina v zmysle projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia Námestia slobody v Lednických Rovniach“.

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 10. 2021
zamračené 13 °C 5 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/8 °C
piatok 22. 10. slabý dážď 10/5 °C

Kalendár