Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

U Z N E S E N I E č. 25 / 2009

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 10.09.2009 o 14,30 hod. v kancelárii prednostu Obecného úradu Lednické Rovne
__________________________________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Dušan Ďuriš , Jaroslav Savara


C. Berie na vedomie


D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2.
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia Námestia slobody , Lednické Rovne“ , ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ;

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP;

c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt , t.j. vo výške 49 953,44 € .
3. Podielanie sa obce Lednické Rovne na projekte „Rekonštrukcia Námestia slobody , Lednické Rovne“, jeho neoprávnených nákladov vo výške 981 629,22 € ( 29 572 561,73 Sk)

 

 

E. Ukladá

 


                                                                                            Ing. Ľuboš Savara
                                                                                                starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 1. 2020
3 °C -3 °C
utorok 28. 1. 1/0 °C
streda 29. 1. 0/-3 °C
štvrtok 30. 1. 0/-4 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2