Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

UZNESENIE č. 26 / 2014

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 10.04.2014 o 15,00 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne
_______________________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

 

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Janka Karasová a Mária Šlesárová

 

C. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.01.2014
2. Správu kontrolórky obce Ing. Márie Boškovej, o kontrolnej činnosti za druhý polrok 2013
3. Správu náčelníka ObP Mgr. Ľubora Chutku, o činnosti obecnej polície

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ


2. a) nesúhlas vyhovieť žiadosti pani Evy Hudecovej, bytom 020 61 Lednické Rovne Háj č.s. 316/16 vo veci odpredaja časti spoločného dvora, z pozemku par. č. KN-C 670/27 v k. ú. Lednické Rovne a tento doporučuje ponechať vo vlastníctve obce Lednické Rovne za účelom možnosti prístupu k bytom v bytových domoch č. s. 316 a 317 pri ich údržbe a spravovaní .
b) odpredaj pozemku par. č. KN-C 302/21, zastavaná plocha o výmere 826 m2, zastavaného bytovým domom č.s. 72 na základe žiadosti vlastníkov bytov v tomto dome v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v cene 0,03 € za 1 m2 odpredávanej plochy. Všetky náklady, spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci. Náklady spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu.
c) odpredaj pozemku par. č. KN-C 302/22, zastavaná plocha o výmere 818 m2, zastavaného bytovým domom č.s. 73, na základe žiadosti vlastníkov bytov v tomto dome v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v cene 0,03 € za 1 m2 odpredávanej plochy. Všetky náklady, spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci. Náklady spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu.
d) odpredaj pozemku par. č. KN-C 576/2, zastavaná plocha o výmere 310 m2, zastavaného bytovým domom č.s. 214 a priľahlého pozemku par. č. KN-C 576/1, zastavaná plocha o výmere 2735 m2, na základe žiadosti vlastníkov bytov v tomto dome v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v cene 0,03 € za 1 m2 odpredávanej plochy. Náklady spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu.
e) na základe žiadosti prevádzky „Cukráreň Peter Kopp“ schvaľuje výstavbu letnej terasy k budove Domu služieb. Vo veci rekonštrukcie vonkajších a vnútorných častí prenajatej predajne, doporučuje spracovať návrh rekonštrukcie celej budovy a až potom rozhodnúť o žiadosti nájomníkov jednotlivých priestorov. Konštrukciu letnej terasy je povinný žiadateľ konzultovať s odbornými pracovníkmi OcÚ Lednické Rovne.

 


3. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje vyhlásenie VOS na priestory Infocentra a verejného WC na Námestí slobody v Lednických Rovniach. Do podmienok prenájmu predmetných priestorov zabudovať povinnosť prevádzkovať verejné WC, zákaz čapovať alkoholické nápoje a dodržanie všetkých, zákonom stanovených noriem, platných pre tento druh prenájmu.


4. pridelenie uvoľneného jednoizbového nájomného bytu č. 20 v bytovom dome č. 248/27 v časti Súhradka, pánovi Ladislavovi Pócsovi a manželke Monike Pócsovej, obaja bytom 020 61 Lednické Rovne, ul. Rovňanská č. 394/47.


5. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje umiestnenie stánku zmrzliny pani Čillingovej na Námestí slobody vedľa Domu služieb s prenájmom cca 27 m2 použitej plochy po prevedení úprav predmetného pozemku a to odkanalizovania a položenia zámkovej dlažby. Prípojky vodovodu, el. energie a odpad zo stánku si zabezpečí vlastníčka stánku za vlastné finančné prostriedky v spolupráci s dodávateľom prác na úprave pozemku.

 

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
4 5
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
6
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
7
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
8 9
10
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
11 12 13
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
14
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
    Sklo
Lednické Rovne (Púchov)
15 16
17
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
18 19
    Plasty
Lednické Rovne (Púchov)
20
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
21
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
22 23
24
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
25 26 27
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
28
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
29 30
31
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
1 2
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
3
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
4
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, piatok 28. 1. 2022
sneženie 2 °C 0 °C
sobota 29. 1. sneženie 1/-7 °C
nedeľa 30. 1. rain and snow 4/0 °C
pondelok 31. 1. slabé sneženie 0/-3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6