Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Uznesenie č. 33/2010

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 26.08.2010 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne
__________________________________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Ivan Salay a Marián Kamenický

 

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 15.06.2010
2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k čerpaniu rozpočtu obce za obdobie 1-6/2010
3 Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k prvému návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2010
4. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného zasadnutia OZ
5. Informáciu komisie výstavby a ŽP o zmenách a doplnku č. 3 ÚPD obce, rozsah spracovania a
príprava pozemkov pod výstavbu garáží a ihriska v časti Háj

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. Čerpanie rozpočtu obce Lednické Rovne za obdobie 01 – 06 / 2010 tak , ako bolo predložené na rokovanie OZ.
3. I. úpravu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2010 tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
4. V zmysle ustanovení zákona č.369/1990 Zb. v platnom znení schvaľuje plný úväzok starostu obce pre funkčné obdobie 2010-2014
5. Pre komunálne voľby 2010 volebné obvody, volebné okrsky a počet poslancov tak, ako boli v predchádzajúcom volebnom období a ako boli predložené na rokovanie OZ. Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie je schválená pani Katarína Dejová.
6. Odpredaj požiarneho vozidla Avia za predajnú cenu 2.000 € v zmysle ponukového konania.
7. Vyradenie DHM vo vlastníctve obce, podľa predloženého zoznamu jeho správcu Ledrov , spol. s r.o. Lednické Rovne.
8. Na základe uznesenia bytovej komisie pridelenie jednoizbového nájomného bytu v nájomnom dome č. 247/23, byt č. 10, v časti Súhradka, žiadateľovi Miroslavovi Balážovi , doposiaľ bytom Majerská č. 178/8 a manželke Monike, doposiaľ bytom Majerská, č. 178/11
9. Na základe uznesenia bytovej komisie pridelenie jednoizbového nájomného bytu v nájomnom dome č. 247/21, byt č. 18 v časti Súhradka, žiadateľke Márii Kebisovej, doposiaľ bytom 020 61 Lednické Rovne, Súhradka č. 247.
10. Pridelenie nebytových priestorov pre pani Štefinovú na účely predaja zeleniny v priestoroch domu č.s. 5, na ul. Jilemnického, uvoľnené po predchádzajúcom nájomcovi . Podmienkou uzatvorenia novej nájomnej zmluvy je uzatvorenie dohody v zmysle ustanovení Čl. V. odst. 4./ a 5./ zmluvy, uzatvorenej dňa 28.08.2003, medzi pani Štefinovou a obcou Lednické Rovne.

11. Realizáciu inštalácie plynového kotla v areáli kúpaliska Lednické Rovne, na zabezpečenie vykurovania v prevádzkovej budove. Termín realizácie je do 30.09.2010. Náklady na realizáciu budú pokryté z rozpočtu obce, čo bude prerokované v II. úprave rozpočtu obce na rok 2010.

 

E. Ukladá

1.Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne .

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 18. 10. 2021
zamračené 11 °C 6 °C
utorok 19. 10. zamračené 14/6 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 15/8 °C

Kalendár