Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Uznesenie č. 33/2010

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 26.08.2010 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne
__________________________________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Ivan Salay a Marián Kamenický

 

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 15.06.2010
2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k čerpaniu rozpočtu obce za obdobie 1-6/2010
3 Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k prvému návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2010
4. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného zasadnutia OZ
5. Informáciu komisie výstavby a ŽP o zmenách a doplnku č. 3 ÚPD obce, rozsah spracovania a
príprava pozemkov pod výstavbu garáží a ihriska v časti Háj

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. Čerpanie rozpočtu obce Lednické Rovne za obdobie 01 – 06 / 2010 tak , ako bolo predložené na rokovanie OZ.
3. I. úpravu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2010 tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
4. V zmysle ustanovení zákona č.369/1990 Zb. v platnom znení schvaľuje plný úväzok starostu obce pre funkčné obdobie 2010-2014
5. Pre komunálne voľby 2010 volebné obvody, volebné okrsky a počet poslancov tak, ako boli v predchádzajúcom volebnom období a ako boli predložené na rokovanie OZ. Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie je schválená pani Katarína Dejová.
6. Odpredaj požiarneho vozidla Avia za predajnú cenu 2.000 € v zmysle ponukového konania.
7. Vyradenie DHM vo vlastníctve obce, podľa predloženého zoznamu jeho správcu Ledrov , spol. s r.o. Lednické Rovne.
8. Na základe uznesenia bytovej komisie pridelenie jednoizbového nájomného bytu v nájomnom dome č. 247/23, byt č. 10, v časti Súhradka, žiadateľovi Miroslavovi Balážovi , doposiaľ bytom Majerská č. 178/8 a manželke Monike, doposiaľ bytom Majerská, č. 178/11
9. Na základe uznesenia bytovej komisie pridelenie jednoizbového nájomného bytu v nájomnom dome č. 247/21, byt č. 18 v časti Súhradka, žiadateľke Márii Kebisovej, doposiaľ bytom 020 61 Lednické Rovne, Súhradka č. 247.
10. Pridelenie nebytových priestorov pre pani Štefinovú na účely predaja zeleniny v priestoroch domu č.s. 5, na ul. Jilemnického, uvoľnené po predchádzajúcom nájomcovi . Podmienkou uzatvorenia novej nájomnej zmluvy je uzatvorenie dohody v zmysle ustanovení Čl. V. odst. 4./ a 5./ zmluvy, uzatvorenej dňa 28.08.2003, medzi pani Štefinovou a obcou Lednické Rovne.

11. Realizáciu inštalácie plynového kotla v areáli kúpaliska Lednické Rovne, na zabezpečenie vykurovania v prevádzkovej budove. Termín realizácie je do 30.09.2010. Náklady na realizáciu budú pokryté z rozpočtu obce, čo bude prerokované v II. úprave rozpočtu obce na rok 2010.

 

E. Ukladá

1.Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne .

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
4 5
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
6
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
7
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
8 9
10
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
11 12 13
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
14
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
    Sklo
Lednické Rovne (Púchov)
15 16
17
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
18 19
    Plasty
Lednické Rovne (Púchov)
20
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
21
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
22 23
24
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
25 26 27
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
28
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
29 30
31
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
1 2
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
3
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
4
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, piatok 28. 1. 2022
sneženie 2 °C 0 °C
sobota 29. 1. sneženie 1/-7 °C
nedeľa 30. 1. rain and snow 4/0 °C
pondelok 31. 1. slabé sneženie 0/-3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6