Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Dobrovoľný hasičský zbor Horenická Hôrka

História a súčasnosť DHZ Horenická Hôrka

Zakladanie hasičských spolkov k zabezpečovaniu protipožiarnej ochrany sa na území Slovenska rozmohlo až v druhej polovici 19. storočia. Všetky dovtedy praktizované systémy boja proti požiaru zlyhávali na absencií jeho riadenia. Hasiace náradie pozostávalo z hákov, rebríkov a vedier.

V skromných, s tými dnešnými neporovnateľných podmienkach, vznikol 23. 3. 1888 Dobrovoľný hasičský spolok. V tento deň sa zišli čelní predstavitelia Prečína, Lehoty, Hôrky, Horeníc a Medného v rímskokatolíckej ľudovej škole v LR za účelom založenia DHS. Zo zástupcov spomenutých obcí sa na zakladajúcom valnom zhromaždení zišli – kňaz Michal Szlanyinka, učiteľ a organista Ján Žitnay, Ján Demáček z Horeníc, pán Schiller z Hôrky. Dohoda o jeho vytvorení vychádzala okrem iného aj z nedostatku financií na zakúpenie výzbroja a výstroja pre každú obec osobitne. Predsedom spolku, ktorý mal v čase vzniku 70 členov sa stal  Michal Szlanyinka a veliteľom Ján Žitnay. Aktívna jednotka mala 25 členov. V roku 1906 sa vedenia spolku ujalo miestne panstvo, za predsedu bol zvolený Eduard Schreiber. Spolok venoval veľkú pozornosť ošetrovaniu hasičskej techniky, protipožiarnej prevencii, prebiehali školenia prvej pomoci, ako aj poplachové cvičenia branného charakteru. Hasiči poriadali pre občanov v Slávikovej letné zábavy – majálesy. No predovšetkým pomáhali tam, kde horelo.

Požiare, ktoré boli v Horeniach a Hôrke viedli v roku 1926 k zaregistrovaniu Horeníc a Hôrky na Zemskej hasičskej jednote v Púchove a ku vzniku zboru Horenická Hôrka. Prestali tak odvádzať financie na dovtedy existujúci DHS, čo viedlo predstaviteľov tohto spolku k vylúčeniu Horeníc a Hôrky a k vytvoreniu DHZ Lednické Rovne (1931). Tak vznikli dva samostatne existujúce zbory. Členovia výboru nemali vlastné priestory a stretávali sa len po domoch. Počas druhej svetovej vojny došlo k útlmu činnosti. V roku 1951 sa podarilo zbor oživiť. Predsedom sa stal Ladislav Hruška, tajomníkom Karol Potočný, pokladníkom Jozef Potočný, členmi výboru boli Pavol Zachar, Jozef Prekop, preventistom Benjamín Zachar. Na začiatku sa členovia schádzali v bývalom dome MNV na Hôrke. Zaujímavosťou je, že boli zároveň aj členmi dychovej skupiny, ktorej dirigent Michal Horečný bol neskôr predsedom a veliteľom hasičského zboru. Krátko po obnovení bola postavená zbrojnica, do ktorej sa presťahoval aj MNV.

Od OV ZPO bola zboru pridelená hasičská striekačka PS 16, ale pre časté poruchy bola počas jej opráv zapožičiavaná striekačka PS 8. Približne v 60 – tych rokoch nastala vo výbore čiastočná zmena – predseda Ján Ruža, veliteľ Bohuš Hološko, pokladník Miroslav Chudada, veliteľ dorastencov Jozef Zachar.

V 70 – tych rokoch bol opäť zvolený nový výbor – predseda Ladislav Straka, veliteľ Jozef Zachar, pokladník Lubo Horečný, ktorého po krátkom čase vystriedal Peter Červený. Členovia zboru sa viackrát do roka zúčastňovali brigád. Zo zarobených peňazí zakúpil veliteľ zboru pán Zachar okrem iného aj 14 kompletných uniforiem.

Koncom 80 – tych rokov zbor získal hasičskú striekačku PS 12 s vozíkom, dosluhujúca PS 16 bola odovzdaná na okresný výbor. V tomto období bol postavený stožiar na sušenie hadíc.

Zbor žil aj kultúrnymi aktivitami – každoročný fašiangový pochod a s ním spojená zábava, poriadanie súťaží na MDD pred hasičskou zbrojnicou, stavanie a váľanie májov so zábavou, spolupráca so Zväzom žien, detský karneval v KD Horenická Hôrka. V roku 1989 sa začala stavať garáž za pomoci starostu Vincenta Csanyiho.

V roku 1995 prevzal funkciu veliteľa Štefan Ďurko a funkciu pokladníka Jaroslav Chudada. Zorganizovalo sa nové požiarne družstvo a zúčastnilo sa viacerých súťaží.

V roku 2001 začala činnosť zboru stagnovať. Udalosti však ukázali, najmä záplavy z marca 2001, že by bolo vhodné oživiť činnosť zboru. Za aktívnej pomoci členov DHZ a obecného zastupiteľstva došlo 2. 4. 2006 k znovuobnoveniu práce DHZ. V tento deň bol na VČS zvolený nový výbor – predseda Jaroslav Straka, veliteľ Marián Kamenický, pokladník Jaroslav Chudada, členovia výboru Vladimír Dzurko st. , Peter Červený, Ferdinand Šlesar. K oživeniu práce došlo aj v oblasti prevencie a výcviku. Po rozhodnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady bol 17. mája 2006 DHZ pridelený technický automobil Avia Furgon, ktorý zbor využíva dodnes. Následne bolo v roku 2007 zakúpené kalové čerpadlo na technické zásahy pre účely požiarnej ochrany a na vlastné náklady veliteľa DHZ opravená pôvodnú PS 12. V  jarných mesiacoch roku 2008 bol zrenovovaný zásobník a osadený na cvičisku zásobník na vodu a v tom istom roku bola dokončená prestavba šatne a zasadačky DHZ.

Rok 2008 bol aj rokom poriadania 1. ročníka pohárovej súťaže O putovný pohár DHZ Horenická Hôrka. V tomto roku bol na výročnej členskej schôdzi vzácnym hosťom vtedajší prezident DPO SR Jozef Minárik.

V roku 2009 sa do výcviku zapojilo aj družstvo dievčat, ktoré sa do konca sezóny zúčastnili 6 pohárových súťaží.

Rok 2010 bol najúspešnejším rokom pre mužov. Po prvýkrát v histórií zboru získalo putovný pohár natrvalo za tri víťazstvá v Šamoríne a 17 krát preberalo pohár za pekné výkony z rúk usporiadateľov súťaže.

V roku 2011 sa družstvo mužov umiestnilo na 1. mieste v okresnej súťaži DHZ, a pretože bol rok postupový, zúčastnilo sa krajského kola v Trenčianskych Bohuslaviciach, kde obsadili 2. miesto. V tomto roku vydal člen DHZ Milan Dermek knihu s názvom Hasičské automobily na Slovensku, za čo mu zbor a starosta obce Lednické Rovne udelili ďakovný list.

V roku 2012 vo výcviku pokračovalo už len nové družstvo žien, ktoré zbor veľmi úspešne reprezentuje dodnes. V rámci brigád sa členovia DHZ v tomto roku podieľali na úprave a čistení miestneho potoka a dezinfekcii vodného zdroja (voda pre požiarne účely).

V zbore veľmi aktívne pracuje aj skupina preventistov, ktorá vykonáva v pravidelné preventívne kontroly v miestnej časti Horenice a Hôrka. V zásahovej činnosti zbor zasahoval doposiaľ iba pri menších technických zásahoch - odstraňovanie spadnutých stromov po víchrici, resp. požiar drobných porastov.

V roku 2014 bol zbor zaradený do kategórie C celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, čo prináša príležitosť rozvíjať materiálne a technické zabezpečenie zboru, základnú prípravu členov hasičských jednotiek atď.

Hasičská súťaž o Putovný pohár DHZ Horenická Hôrka od roku 2013 nesie názov Hasičský maratón, ktorého súčasťou je od spomínaného roku 2013 aj nočná súťaž. Podujatie sa tak stalo jednou z najväčších športových a kultúrno-spoločenských akcií v obci.

Základné informácie k 7.12.2014

  • Počet členov DHZ: 41 (z toho 16 žien)
  • Najstarší žijúci člen: Ferdinand Šlesar (rok narodenia 1943)

Výbor DHZ:

  • predseda DHZ: Štefan Ďurko
  • veliteľ DHZ: Marian Kamenický
  • tajomník DHZ: Ľuboš Kamenický
  • pokladník DHZ: Jaroslav Chudada
  • člen výboru: Ferdinand Šlesar
  • člen výboru: Vladimír Dzurko st.
  • člen výboru: Roman Čepák
  • člen výboru: Denisa Levková

Facebook fanpage: www.facebook.com

hasiči Horenická Hôrka- čistenie potoka

súťaž v Horenickej Hôrke

spoločná fotografia

Obec

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:158
TÝŽDEŇ:3162
CELKOM:1802503

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.