Lednické Rovne - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

120/2012

svietidlá, podtavy - verejné osvetlenie

0,00 €

Sládek a syn., Elektroinštalácie, Púchov

Obec Lednické Rovne

119/2012

preprava futblistov LR - Lužianky a späť

0,00 €

LR COMFORT, a.s.

Obec Lednické Rovne

117/2012

Zneškodňovanie odpadov na skládne Luštek od 14. 8. do 30.9. 2012

39,90 €

Spoločnosť Stredné Považie, a.s., Trenčín

Obec Lednické Rovne

113/2012

znalecké ocenenie pozemku p.č. KN-C 622/6 k.ú. Lednické Rovne

0,00 €

Ing. Pavol Rosíval, Tichá 403/11, 91101Trenčín

Obec Lednické Rovne

115/2012

Preprava autobusom - L.Rovne- Skalité

0,00 €

LR COMFORT, a.s.

Obec Lednické Rovne

116/2012

Vyhotovenie geometrických plánov

0,00 €

Geodetická kancelária, Ing. Štefan Jantoš, Púchov

Obec Lednické Rovne

114/2012

odvoz zeminy z čistenia potoka v Horenickej Hôrke

0,00 €

STROJ-MAX s.r.o., Lednické Rovne

Obec Lednické Rovne

112/2012

tlačivá: sobášny list, úrtný list, rodný list

0,00 €

Tlačiareň MV SR, Bratislava

Obec Lednické Rovne

110/2012

Prečistenie dažďovej kanalizácie

0,00 €

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica

Obec Lednické Rovne

111/2012

Priloženie kábelového vedenia pre verejný rozhlas a kamerový systém

0,00 €

Doprastav a.s., Bratislava

Obec Lednické Rovne

109/2012

preprava národnej kultúrnej pamiatky z BB do LR

1,10 €

Rastislav Pavlus, Dolná Breznica

Obec Lednické Rovne

107/2012

Vytýčenie podzemných vedení v správe SPP

0,00 €

Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava

Obec Lednické Rovne

108/2012

Vytýčenie podzemných vedení v správe SSE

0,00 €

Stredoslovenská energetika, Žilina

Obec Lednické Rovne

106/2012

prenájom vysokozdvižnej plšiny - orezávanie stromov

0,00 €

KONZULT-DCA, s.r.o. Dubnica nad Váhom

Obec Lednické Rovne

105/2012

odhŕňanie a odvoz snehu - kalamita - traktor a bager

0,00 €

Zemné a výkopové práce Milan Chudada, Led. Rovne

Obec Lednické Rovne

104/2011

prečistenie prípojky kanalizácie

0,00 €

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica

Obec Lednické Rovne

101/2011

odstránenie poruchy bytovka 247.

0,00 €

Miroslav Trenčan, Lednické Rovne

Obec Lednické Rovne

102/2011

Oblečenie - Obecná polícia

0,00 €

Anna Šimková - MODEMAX, Rajec

Obec Lednické Rovne

103/2011

dodávka a montáž závesného kábla - prepojenie osvetlenia

0,00 €

RUNEC s.r.o., Pezinok

Obec Lednické Rovne

100/2011

vypracovanie projektu na prípojku osvetlenia

0,00 €

Lightech, spol s.r.o., Bratislava

Obec Lednické Rovne

99/2011

Pokutové bloky - ObP

0,00 €

Daňový úrad Púchov

Obec Lednické Rovne

98/2011

preprava autobusom - Nižná a späť.

0,00 €

Autodoprava Pavlech, Dolné Kočkovce

Obec Lednické Rovne

97/2011

Vypracovanie znaleckého posudku k priebehu hranice KN-E 246 v k.ú. Horenice

800,00 €

Ing. Roman Wágner, Senica

Obec Lednické Rovne

96/2011

preprava autobusom - Skalité + Nižná

0,00 €

LR Comfort, Lednické Rovne

Obec Lednické Rovne

95/2011

preprava autobusom - dychovky

0,00 €

EUROBUS, a.s. , Košice

Obec Lednické Rovne

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1276-1300 z 1333