Lednické Rovne - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30. 8. 2022

108/2022

inštalácia detských prvkov a krbu na ihrisku v HH

5 834,38 EUR

Ledrov, spol. s r.o.

Obec Lednické Rovne

30. 8. 2022

107/2022

vypracovanie znaleckého posudku na budovu

400,00 EUR

Ing. Martin Kebísek

Obec Lednické Rovne

30. 8. 2022

106/2022

vypracovanie PD pre Sp na parkovisko a chodník v kú Horenice

1 320,00 EUR

S&K PROJECT s.r.o.

Obec Lednické Rovne

30. 8. 2022

105/2022

vytýčenie pozemku 1042/73 kú L. Rovne

300,00 EUR

Ing. Jaroslav Klinovský, geodetická kancelária

Obec Lednické Rovne

30. 8. 2022

103/2022

polohopis a výškopis parciel KNC 6,7,8/1 a 8/2 kú Horenice

300,00 EUR

Ing. Viera Lagiňová, Prečín

Obec Lednické Rovne

30. 8. 2022

102/2022

prenájom skákacieho hradu

200,00 EUR

Advil s.r.o.

Obec Lednické Rovne

19. 8. 2022

101/2022

realizácia prístrešku v Mednom

9 200,00 EUR

ALUMONT GARDEN, s.r.o.

Obec Lednické Rovne

24. 8. 2022

104/2022

technologický postup odstránenia stavby

300,00 EUR

Benjan, s.r.o.

Obec Lednické Rovne

15. 8. 2022

100/2022

dodávka a montáž dverí a okien na dom smútku na Hôrke

5 180,04 EUR

FM PLUS, s.r.o.

Obec Lednické Rovne

15. 8. 2022

99/2022

technická a personálna výpomoc pri kosení a údržbe obce

0,00 EUR

Ledrov, spol. s r.o.

Obec Lednické Rovne

15. 8. 2022

98/2023

vystúpenie Dúhalky na hodoch

0,00 EUR

BABY Music s.r.o.

Obec Lednické Rovne

15. 8. 2022

97/2022

prenosné rádiostanice

0,00 EUR

Elpra-technik s.r.o.

Obec Lednické Rovne

15. 8. 2022

96/2022

geometrický plán na odčlenenie parcely

0,00 EUR

Geodetická kancelária, Ing. Štefan Jantoš, Púchov

Obec Lednické Rovne

15. 8. 2022

95/2022

prenájom prenosných wc

0,00 EUR

EVENT SERVICE, s.r.o.

Obec Lednické Rovne

2. 8. 2022

94/2022

prepojenie vodovodných prípojok v časti Háj

0,00 EUR

PVS a.s., Považská Bystrica

Obec Lednické Rovne

2. 8. 2022

93/2022

deratizácia kvetinových záhonov na námestí

280,00 EUR

Peter Beták-Asana s.r.o.

Obec Lednické Rovne

2. 8. 2022

92/2022

parkové lavičky 15 ks

2 925,00 EUR

BOFIS spol. s r.o.

Obec Lednické Rovne

29. 7. 2022

91/2022

oprava elektrického motora

0,00 EUR

Vinuta s.r.o.

Obec Lednické Rovne

28. 7. 2022

90/2022

odstránenie šachty z parcely č. 185/3 k.ú. Horenice

0,00 EUR

Ledrov spol. s.r.o. Lednické Rovne

Obec Lednické Rovne

21. 7. 2022

89/2022

oprava el. vedenia na ul. Sv. Anny

0,00 EUR

TP Elektrospoj, Medová ul., Led. Rovne

Obec Lednické Rovne

14. 7. 2022

88/2022

Vypracovanie znaleckého posudku

120,00 EUR

Ing. Martin Kebísek

Obec Lednické Rovne

11. 7. 2022

87/2022

prenájom mobilných WC- púť

156,00 EUR

EVENT SERVICE, s.r.o.

Obec Lednické Rovne

8. 7. 2022

86/2022

vytýčenie hraníc pozemku

0,00 EUR

Geodetická kancelária, Ing. Štefan Jantoš, Púchov

Obec Lednické Rovne

8. 7. 2022

85/2022

vodorovné značenie na vyasfaltovaných plochách

0,00 EUR

Adamík Jaroslav

Obec Lednické Rovne

8. 7. 2022

84/2022

výkon stavebného dozora pre projekt Denného stacionára

4 000,00 EUR

Ing. Peter Flašík- STAVING Púchov

Obec Lednické Rovne

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 1207