Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 1 / 2014

 

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa  04.12.2014  o 15,00  hod. v KD  Lednické Rovne

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO  V LEDNICKÝCH   ROVNIACH

 

A.  Berie na vedomie

 

 1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Lednické Rovne
 2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce

 

 

B.  Konštatuje, že:

 

 1. Novozvolený starosta obce Mgr. Marian Horečný zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
 • Stanislav Backo, Ing.
 • Gabriela Brezániová, Ing.
 • Milan Cinko
 • Štefan Ďurko
 • Peter Greguška
 • Milan Hanták, Mgr.
 • Miloš Holbička
 • Milan Chudada
 • Juraj Mašlaň, Bc.
 • Martin Mišík, Mgr.
 • Tomáš Pokorný
 1. Z celkového počtu 11 novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné

 

C.  Schvaľuje

 

 1. Program dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva, členov návrhovej a volebnej komisie

 

D.  Poveruje

 

 1. Zastupovaním starostu obce Mgr. Martina Mišíka  v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

 1. Poslanca p. Milana Chudadu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- 2 -

E.  Zriaďuje

 

 1. Obecnú radu v počte 5 členov

 

 1. Komisie:
 • Finančnú komisiu
 • Sociálno-zdravotnú komisiu
 • Komisiu bezpečnosti, požiarnej ochrany a verejného poriadku
 • Komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia
 • Komisiu pre školstvo, kultúru a šport
 • Bytovú komisiu
 • Komisiu pre občianske záležitosti
 • Komisiu na ochranu verejného záujmu

 

F.  Volí

 

 1. Členov obecnej rady v zložení:  Ing. Stanislav Backo, p. Peter Greguška, p. Milan Chudada, Bc. Juraj Mašlaň, Mgr. Martin Mišík

 

 1. Sobášiacich v zložení: Mgr. Martin Mišík, p. Milan Chudada, Mgr. Milan Hanták

 

 1. Predsedov komisii a členov komisií v zložení:    

Finančná komisia:

Predseda: Mgr. Martin Mišík

Tajomník: Mgr. Mária Balážová

Členovia: a) poslancov:p. Milan Chudada,

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

p. Magdaléna Všelková, p. Katarína Šimová

 

Sociálno-zdravotná komisia:

Predseda: p. Peter Greguška

Členovia: a) poslancov:

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

Bc. Jana Kostková, p. Magdaléna Všelková, p. Adela Vráblová,

p. Mária Zemanová, p. Elena Fajtová

 

Komisiu bezpečnosti, požiarnej ochrany a verejného poriadku:

Predseda: p. Tomáš Pokorný

Členovia: a) poslancov:p. Štefan Ďurko,

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

p. Vladimír Janovec, p. Marián Kamenický

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia

Predseda: p. Milan Chudada

Tajomník: Ing. Margita Kopačková

Členovia: a) poslancov:Ing. Stanislav Backo, Mgr. Milan Hanták

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

Bc. Jana Kürtiová

 

Komisiu pre školstvo, kultúru a šport:

Predseda: Ing. Stanislav Backo

Členovia: a) poslancov:p. Milan Cinko, Bc. Juraj Mašlaň, p. Tomáš Pokorný

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

Bc. Jana Kostková, p. Ján Daniš

 

Bytovú komisiu:

Predseda: p. Štefan Ďurko

Tajomník: p. Katarína Dejová

Členovia: a) poslancov:p. Peter Greguška, p. Miloš Holbička

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

p. Viera Turzová

 

Komisiu pre občianske záležitosti:

Predseda: Ing. Gabriela Brezániová

Tajomník: p. Anna Rodová

Členovia: a) poslancov:Mgr. Martin Mišík

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

Mgr. Jana Kamenická, p. Katarína Šimová

 

Komisiu na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Mgr. Martin Mišík

Tajomník: p. Štefan Ďurko

Členovia: a) poslancov:Bc. Juraj Mašlaň, p. Miloš Holbička

      

 1. Poslanca Mgr. Martina Mišíka za dlhodobo plne uvoľneného poslanca pre výkon verejnej funkcie          

 

G. Určuje

 

 1. V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov v  rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom  mesačný plat starostu obce tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.

     Právne postavenie a platové pomery starostu obce upravujú zákony NR SR č. 253/1994 Z.z., č. 374/1994 Z. z., č. 172 / 1998 Z. z., č. 453 / 2001Z. z., č. 289 / 2002 Z. z. a č. 480/2008 Z. z. Od 1.6.2012 patrí starostovi obce minimálny plat, ktorý je súčinom priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva SR za predchádzajúci rok a násobku podľa § 4 odsek 1 zákona č. 253 / 1994 Z. z.

koeficient 824 x 2,17 = 1788,08

            podľa §4 odsek 2 zákona č. 253 / 1994 Z. z. obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento plat

            rozhodnutím zvýšiť o 49,32 %.

1788,08 x 49,32 % = 2670,- €

 

 1. Mesačný plat zástupcu starostu obce vo výške 50 % z platu starostu obce:             

                                                     2670,-€ x 50 % = 1335,-€           

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce                                                                    

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:162
TÝŽDEŇ:2170
CELKOM:1833170

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.