Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 1 / 2014

 

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa  04.12.2014  o 15,00  hod. v KD  Lednické Rovne

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO  V LEDNICKÝCH   ROVNIACH

 

A.  Berie na vedomie

 

 1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Lednické Rovne
 2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce

 

 

B.  Konštatuje, že:

 

 1. Novozvolený starosta obce Mgr. Marian Horečný zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
 • Stanislav Backo, Ing.
 • Gabriela Brezániová, Ing.
 • Milan Cinko
 • Štefan Ďurko
 • Peter Greguška
 • Milan Hanták, Mgr.
 • Miloš Holbička
 • Milan Chudada
 • Juraj Mašlaň, Bc.
 • Martin Mišík, Mgr.
 • Tomáš Pokorný
 1. Z celkového počtu 11 novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné

 

C.  Schvaľuje

 

 1. Program dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva, členov návrhovej a volebnej komisie

 

D.  Poveruje

 

 1. Zastupovaním starostu obce Mgr. Martina Mišíka  v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

 1. Poslanca p. Milana Chudadu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- 2 -

E.  Zriaďuje

 

 1. Obecnú radu v počte 5 členov

 

 1. Komisie:
 • Finančnú komisiu
 • Sociálno-zdravotnú komisiu
 • Komisiu bezpečnosti, požiarnej ochrany a verejného poriadku
 • Komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia
 • Komisiu pre školstvo, kultúru a šport
 • Bytovú komisiu
 • Komisiu pre občianske záležitosti
 • Komisiu na ochranu verejného záujmu

 

F.  Volí

 

 1. Členov obecnej rady v zložení:  Ing. Stanislav Backo, p. Peter Greguška, p. Milan Chudada, Bc. Juraj Mašlaň, Mgr. Martin Mišík

 

 1. Sobášiacich v zložení: Mgr. Martin Mišík, p. Milan Chudada, Mgr. Milan Hanták

 

 1. Predsedov komisii a členov komisií v zložení:    

Finančná komisia:

Predseda: Mgr. Martin Mišík

Tajomník: Mgr. Mária Balážová

Členovia: a) poslancov:p. Milan Chudada,

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

p. Magdaléna Všelková, p. Katarína Šimová

 

Sociálno-zdravotná komisia:

Predseda: p. Peter Greguška

Členovia: a) poslancov:

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

Bc. Jana Kostková, p. Magdaléna Všelková, p. Adela Vráblová,

p. Mária Zemanová, p. Elena Fajtová

 

Komisiu bezpečnosti, požiarnej ochrany a verejného poriadku:

Predseda: p. Tomáš Pokorný

Členovia: a) poslancov:p. Štefan Ďurko,

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

p. Vladimír Janovec, p. Marián Kamenický

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia

Predseda: p. Milan Chudada

Tajomník: Ing. Margita Kopačková

Členovia: a) poslancov:Ing. Stanislav Backo, Mgr. Milan Hanták

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

Bc. Jana Kürtiová

 

Komisiu pre školstvo, kultúru a šport:

Predseda: Ing. Stanislav Backo

Členovia: a) poslancov:p. Milan Cinko, Bc. Juraj Mašlaň, p. Tomáš Pokorný

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

Bc. Jana Kostková, p. Ján Daniš

 

Bytovú komisiu:

Predseda: p. Štefan Ďurko

Tajomník: p. Katarína Dejová

Členovia: a) poslancov:p. Peter Greguška, p. Miloš Holbička

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

p. Viera Turzová

 

Komisiu pre občianske záležitosti:

Predseda: Ing. Gabriela Brezániová

Tajomník: p. Anna Rodová

Členovia: a) poslancov:Mgr. Martin Mišík

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

Mgr. Jana Kamenická, p. Katarína Šimová

 

Komisiu na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Mgr. Martin Mišík

Tajomník: p. Štefan Ďurko

Členovia: a) poslancov:Bc. Juraj Mašlaň, p. Miloš Holbička

      

 1. Poslanca Mgr. Martina Mišíka za dlhodobo plne uvoľneného poslanca pre výkon verejnej funkcie          

 

G. Určuje

 

 1. V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov v  rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom  mesačný plat starostu obce tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.

     Právne postavenie a platové pomery starostu obce upravujú zákony NR SR č. 253/1994 Z.z., č. 374/1994 Z. z., č. 172 / 1998 Z. z., č. 453 / 2001Z. z., č. 289 / 2002 Z. z. a č. 480/2008 Z. z. Od 1.6.2012 patrí starostovi obce minimálny plat, ktorý je súčinom priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva SR za predchádzajúci rok a násobku podľa § 4 odsek 1 zákona č. 253 / 1994 Z. z.

koeficient 824 x 2,17 = 1788,08

            podľa §4 odsek 2 zákona č. 253 / 1994 Z. z. obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento plat

            rozhodnutím zvýšiť o 49,32 %.

1788,08 x 49,32 % = 2670,- €

 

 1. Mesačný plat zástupcu starostu obce vo výške 50 % z platu starostu obce:             

                                                     2670,-€ x 50 % = 1335,-€           

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce                                                                    

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:14
TÝŽDEŇ:2994
CELKOM:1782796

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.