Pozvánka

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Pozvánka

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážená pani kontrolórka obce,
touto cestou Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2013 /utorok / o 14,30 hod. v zasadačke LEDROV s. r. o. Lednické Rovne

 

s nasledovným programom :

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania
2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného 26.3.2013
3./ Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2012 a správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2012 obce Lednické Rovne
4./ Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k záverečnému účtu obce za rok 2012
5./ Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2013
6./ Plat starostu obce
7./ Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov ZŠ
8./ Návrh a schválenie zmlúv s LEDROV s. r. o.
9./ Návrh komisie výstavby a ŽP
10./ Prenájom pozemkov na poľnohospodárske využitie
11./ Hodnotiaca správa o činnosti ObP
12./ Voľba náčelníka ObP
13./ Návrh a schválenie uznesení OR č. 47 - 57 / 2013
14./ Diskusia
15./ Návrh a schválenie uznesenia
16./ Záver

 


V Lednických Rovniach 13.6. 2013


Ing.Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, sobota 18. 1. 2020
2 °C -2 °C
nedeľa 19. 1. 1/-1 °C
pondelok 20. 1. 2/-2 °C
utorok 21. 1. 2/-3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2