Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

Pozvánka

 

Vážení spoluobčania ,

touto cestou Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční dňa 22. novembra 2010 / pondelok /
o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

s nasledovným programom :

 

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného
26.8.2010 a mimoriadnych OZ, konaných 13.9.2010 a 4.11.2010

3./ Správa starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ,
konaného 26.8.2010

4./ Návrh VZN č. 2/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia

5./ Návrh VZN č.1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

6./ Druhý návrh úpravy rozpočtu obce Lednické Rovne na r. 2010

7./ Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k druhému návrhu úpravy
rozpočtu obce na rok 2010

8./ Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2011, 2012, 2013

9./ Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce
Lednické Rovne na roky 2011, 2012, 2013

10./ Plán kontrolnej činnosti na r. 2011

11./ Informácia komisie výstavby a ŽP o ÚPD obce a odpredaji pozemkov

12./ Stanovisko bytovej komisie k prideľovaniu bytu

13./ Správa náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného
zasadnutia OZ, konaného 26.8.2010

14./ Diskusia

15./ Návrh a schválenie uznesenia

16./ Záver

 

 

Ing. Ľuboš Savara

starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:154
TÝŽDEŇ:3158
CELKOM:1802499

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.