Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka

Pozvánka

 

Vážení spoluobčania ,

touto cestou Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční dňa 22. novembra 2010 / pondelok /
o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

s nasledovným programom :

 

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného
26.8.2010 a mimoriadnych OZ, konaných 13.9.2010 a 4.11.2010

3./ Správa starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ,
konaného 26.8.2010

4./ Návrh VZN č. 2/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia

5./ Návrh VZN č.1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

6./ Druhý návrh úpravy rozpočtu obce Lednické Rovne na r. 2010

7./ Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k druhému návrhu úpravy
rozpočtu obce na rok 2010

8./ Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2011, 2012, 2013

9./ Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce
Lednické Rovne na roky 2011, 2012, 2013

10./ Plán kontrolnej činnosti na r. 2011

11./ Informácia komisie výstavby a ŽP o ÚPD obce a odpredaji pozemkov

12./ Stanovisko bytovej komisie k prideľovaniu bytu

13./ Správa náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného
zasadnutia OZ, konaného 26.8.2010

14./ Diskusia

15./ Návrh a schválenie uznesenia

16./ Záver

 

 

Ing. Ľuboš Savara

starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Alexander, Leander, Sandro, Skender, Drahotína, Dražica, Leandra

Zajtra má meniny Zlatica, Elemír, Elo, Lumír, Zlata

Kalendár vývozov odpadov

Február 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:179
TÝŽDEŇ:607
CELKOM:1756998

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.