Pozvánka

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Pozvánka

 

Vážení spoluobčania ,

touto cestou Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční dňa 22. novembra 2010 / pondelok /
o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

s nasledovným programom :

 

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného
26.8.2010 a mimoriadnych OZ, konaných 13.9.2010 a 4.11.2010

3./ Správa starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ,
konaného 26.8.2010

4./ Návrh VZN č. 2/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia

5./ Návrh VZN č.1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

6./ Druhý návrh úpravy rozpočtu obce Lednické Rovne na r. 2010

7./ Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k druhému návrhu úpravy
rozpočtu obce na rok 2010

8./ Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2011, 2012, 2013

9./ Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce
Lednické Rovne na roky 2011, 2012, 2013

10./ Plán kontrolnej činnosti na r. 2011

11./ Informácia komisie výstavby a ŽP o ÚPD obce a odpredaji pozemkov

12./ Stanovisko bytovej komisie k prideľovaniu bytu

13./ Správa náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného
zasadnutia OZ, konaného 26.8.2010

14./ Diskusia

15./ Návrh a schválenie uznesenia

16./ Záver

 

 

Ing. Ľuboš Savara

starosta obce

 

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 18. 10. 2021
zamračené 11 °C 6 °C
utorok 19. 10. zamračené 14/6 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 15/8 °C

Kalendár