Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

U Z N E S E N I E č. 11 / 2007

 

U Z N E S E N I E č. 11 / 2007

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 17.12.2007 o 14,30 hod. v Kultúrnom dobe Lednické Rovne

______________________________________________________________________________________

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

A. Konštatuje

 

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

 

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Zita Šlesárová a Adela Vráblová

 

C. Berie na vedomie

 

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ za obdobie od posledného zasadnutia OZ

2. Stanovisko kontrolóra obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2008, 2009 a 2010

3. Návrh rozpočtu obce na roky 2009-2010

 

D. Schvaľuje

 

1. Program dnešného zasadnutia OZ s doplnením bodu „Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce“

2. VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

3. Rozpočet obce na rok 2008 v jeho príjmovej a výdavkovej časti tak , ako bol predložený na rokovanie OZ

4. Koncept programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Lednické Rovne

5. Pridelenie dvojizbového bytu v obytnom dom č.s. 222 pani Dane Drahutovej , bytom Lednické Rovne, Jilemnickéhom č.8

6. Pána Ivana Dohňanského do funkcie náčelníka obecnej polície Lednické Rovne

7. Odmenu starostovi obce za prácu v roku 2007 vo výške jeden a pol násobku mesačnej mzdy za rok 2007

 

E. Ukladá

1. Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne

 

 

 

Ing. Ľuboš Savara

starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:202
TÝŽDEŇ:2669
CELKOM:1782471

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.