Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

U Z N E S E N I E č. 11 / 2007

 

U Z N E S E N I E č. 11 / 2007

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 17.12.2007 o 14,30 hod. v Kultúrnom dobe Lednické Rovne

______________________________________________________________________________________

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

A. Konštatuje

 

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

 

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Zita Šlesárová a Adela Vráblová

 

C. Berie na vedomie

 

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ za obdobie od posledného zasadnutia OZ

2. Stanovisko kontrolóra obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2008, 2009 a 2010

3. Návrh rozpočtu obce na roky 2009-2010

 

D. Schvaľuje

 

1. Program dnešného zasadnutia OZ s doplnením bodu „Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce“

2. VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

3. Rozpočet obce na rok 2008 v jeho príjmovej a výdavkovej časti tak , ako bol predložený na rokovanie OZ

4. Koncept programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Lednické Rovne

5. Pridelenie dvojizbového bytu v obytnom dom č.s. 222 pani Dane Drahutovej , bytom Lednické Rovne, Jilemnickéhom č.8

6. Pána Ivana Dohňanského do funkcie náčelníka obecnej polície Lednické Rovne

7. Odmenu starostovi obce za prácu v roku 2007 vo výške jeden a pol násobku mesačnej mzdy za rok 2007

 

E. Ukladá

1. Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne

 

 

 

Ing. Ľuboš Savara

starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 10. 2021
slabý dážď 16 °C 7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/9 °C
piatok 22. 10. mierny dážď 11/5 °C
sobota 23. 10. slabý dážď 9/3 °C

Kalendár